Zorgagenda 2017

Datum: 31 oktober 2016. Projectleider: W. (Willemijn) van der Zwaard MA

De RVS is door de Minister van VWS gevraagd om te komen met een strategische beleidsagenda ‘zorg en gezondheid’ ten behoeve van de kabinetsformatie in 2017. De RVS geeft graag gehoor aan die vraag.

De afgelopen jaren is de Nederlandse verzorgingsstaat in een flinke verbouwing terecht gekomen. Zowel de decentralisaties als de herinrichting van sociale voorzieningen leiden tot vragen over de kerntaken van de overheid. Het is een zoektocht welke taken en verantwoordelijkheden bij private partijen – organisaties en burgers – belegd (zouden moeten) zijn, en welke bij de centrale overheid en decentrale overheden.

Het is de missie van de RVS om in deze zoektocht een wisseling van perspectief te bieden. Dat doet de Raad door vanzelfsprekendheden te bevragen, waar nodig taboes te doorbreken, blinde vlekken aan de oppervlakte te brengen en fundamenteel nieuwe manieren van kijken aan te reiken. Zo wil de RVS een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in Nederland.

Kwaliteit van leven is bij uitstek iets dat zich niet laat vatten in cijfers en categorieën. Kwaliteit van leven draait om waarden: om de oriëntaties die ten grondslag liggen aan het dagelijks leven van mensen. Van verlangen naar autonomie tot behoefte aan autoriteit. Van omgaan met onmacht tot een streven naar veiligheid. Van draagvlak voor collectieve solidariteit tot geloof in soevereiniteit in eigen kring.

In het project Zorgagenda 2017 beziet de RVS de veranderende verzorgingsstaat vanuit dit waardenperspectief. We stellen die waardeconflicten op scherp, die het dagelijks leven van burgers, professionals en bestuurders tekenen. Dat doen we door – letterlijk – op pad te gaan. Naar plaatsen, waar waardeconflicten aan het licht komen. Naar mensen, die waardeconflicten aangaan. Of dat nu is met nuchtere oplossingen, pragmatische overlevingstrucs of slimme innovaties.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Daan Dohmen
@DaanDohmen
Belangrijk en relevant stuk van nagenoeg alle 'koepels': Agenda voor de Zorg. Ook @raadRVS neemt dit mee. Download:… twitter.com/i/web/status/8…
@raadRVS retweeted
Daan Dohmen
@DaanDohmen
Nu verkiezingen zijn geweest, vraagt @raadRVS u mee te denken: welke thema's zijn voor nieuwe minister cruciaal? DeZorgagenda.nl
Alle tweets