RVS wil vanuit perspectiefwisseling adviseren over zorginkoop en sturing

Projectleider: Drs. B.J.C. (Bart) van de Gevel

Binnen de stelsels van zorg en welzijn geldt nu het uitgangspunt dat er zorginkoop plaatsvindt door een derde partij met als intentie een doelmatige besteding van publieke middelen te realiseren. Uit een brede verkenning van de RVS blijkt echter dat in de praktijk de toegevoegde waarde van de zorginkoop als sturingsmechanisme om het zorgaanbod af te stemmen op de zorgvraag wordt betwist. Zorginkoop leidt vaak tot uniformering, het legt de nadruk op datgene dat afrekenbaar is. Het middel is tot doel verheven en kan innovatie belemmeren. Het inkoopproces gaat gepaard met veel inspanning, waarbij het de vraag is of deze inspanning ook in verhouding staat tot de opbrengst. Daarnaast heeft de Raad in zijn advies Verlangen naar Samenhang gewezen op de meervoudigheid van het begrip kwaliteit en het belang van pluriformiteit. Een belang dat met het oog op een trend als personalisering van de zorg alleen maar groter wordt, en zich slecht lijkt te verhouden tot de huidige inkooppraktijk.

De RVS wil een ander perspectief aanreiken op zorginkoop. Een perspectief waarin de zorgvrager primair de zorg en welzijn zélf aanstuurt. Hoe zou een dergelijk perspectief er uit kunnen zien, leidt het tot verbetering en wat kunnen we hiervan leren voor de huidige stelsels van zorg en welzijn? Daarover gaat dit advies.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Jan Jansen
@JansenJ1963
Vooral pijler 6 in 'Zorgagenda voor 'n gezonde samenleving' van @raadRVS is sterk: participeren naar eigen vermogen raadrvs.nl/actueel/item/i…
@raadRVS retweeted
Dieger ten Berge
@DiegertenBerge
Rapport "de zorgagenda voor een gezonde samenleving" van @raadRVS. Ook relevant voor het lokaal bestuur!… twitter.com/i/web/status/8…
Alle tweets