Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen

Projectleider: L. (Leo) Ottes, arts

Aanleiding voor dit project vormt een adviesvraag van de minister van VWS. Zij vraagt de RVS te adviseren over een efficiëntere ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en over alternatieve ontwikkelmodellen. Het huidige ontwikkeltraject voor nieuwe geneesmiddelen is erg lang en kostbaar. Nieuwe geneesmiddelen zijn vaak (extreem) duur. Behandelingen die 200.000 euro per patiënt per jaar kosten zijn geen uitzondering. Er komen steeds meer dure middelen op de markt. Enerzijds is het toe te juichen dat nieuwe effectievere behandelingen beschikbaar komen, maar anderzijds leggen die een steeds groter beslag op de beschikbare financiële middelen.
Daarnaast vraagt de minister aandacht voor de verhouding tussen publieke en private revenuen. Vaak wordt een deel van een ontwikkeltraject met publieke middelen gefinancierd, bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijk onderzoek, dat uiteindelijk resulteert in nieuwe geneesmiddelen die door commerciële bedrijven op de (internationale) markt worden gebracht. Het is redelijk dat een deel van de revenuen ten goede komt aan de Nederlandse samenleving. De indruk bestaat dat deze valorisatie in Nederland beter kan.

Voor dit adviesproject zijn drie kernvragen geformuleerd:

  • Welke alternatieve ontwikkelingroutes voor nieuwe geneesmiddelen zijn er mogelijk waardoor middelen (veel) goedkoper en sneller voor patiënten beschikbaar komen?
  • Wat kan de Nederlandse overheid doen om veelbelovende alternatieven te stimuleren?
  • Hoe kan de valorisatie worden verbeterd, ook voor geneesmiddelen die op de ‘klassieke’ manier worden ontwikkeld?

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Jaarlijkse conferentie RVS, 10 oktober 2017. Thema zorg en ondersteuning in netwerken. Meld je nu aan via aanmelder.nl/conferentiervs…
@raadRVS retweeted
Jan Kremer
@JKNL
Tijd voor discussie over ethische kant van e-health skipr.nl/actueel/id3183… @ictzorgen @raadRVS @CEG_NL @skipr
Alle tweets