Netwerkzorg

Projectleider: E.J.J. (Evert) Schot MSc

De afgelopen jaren wordt zorg en ondersteuning in toenemende mate in en door ’zorgnetwerken’ van verschillende zorgverleners geleverd. Cliënten kunnen hierdoor het overzicht of de regie over hun zorg verliezen. Ook brengt de benodigde afstemming in netwerken nieuwe uitdagingen voor zorgverleners en anderen met zich mee.

In dit adviestraject brengt de RVS naar aanleiding van een adviesvraag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de brede ontwikkeling naar netwerken van zorgverleners in zorg en ondersteuning in beeld. Hoe zien netwerken er in de dagelijkse praktijk uit? Waar lopen zorgverleners binnen netwerken tegenaan? Past bestaande wet- en regelgeving nog wel, waar doorgaans ‘het individu’ aangrijpingspunt is? En wat merken patiënten en cliënten er nu echt van? Ook gaan wij graag in gesprek met betrokkenen en experts over de vraag hoe het samenspel binnen netwerken zo goed mogelijk aan kansluiten bij de behoeften en wensen van individuele patiënten en cliënten.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met zorgnetwerken. Wilt u ervaringen (als professional, patiënt of op een andere wijze) delen, heeft u vragen of wilt u meedenken? Neem dan gerust contact op met de RVS via projectleider Evert Schot.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Jaarlijkse conferentie RVS, 10 oktober 2017. Thema zorg en ondersteuning in netwerken. Meld je nu aan via aanmelder.nl/conferentiervs…
@raadRVS retweeted
Jan Kremer
@JKNL
Tijd voor discussie over ethische kant van e-health skipr.nl/actueel/id3183… @ictzorgen @raadRVS @CEG_NL @skipr
Alle tweets