Netwerk- en ketenzorg

Datum: 02 maart 2016. Projectleider: E.J.J. (Evert) Schot MSc

De afgelopen jaren zijn zorg en ondersteuning in toenemende mate in en door ‘netwerken’ en ‘ketens’ van verschillende zorgaanbieders georganiseerd. Doel is daarbij vaak om de zorgverlening van verschillende betrokken zorgverleners en –aanbieders zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De verwachtingen van deze ontwikkeling zijn hoog. Tegelijkertijd brengt samenwerken in netwerken echter ook nieuwe uitdagingen en eigen knelpunten met zich mee.

In dit adviestraject brengt de RVS naar aanleiding van een adviesvraag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de brede ontwikkeling naar netwerken in zorg en ondersteuning in beeld. Hoe zien netwerken er in de dagelijkse praktijk uit? Waar lopen zorgverleners binnen netwerken tegenaan? Past bestaande wet- en regelgeving nog wel, waar doorgaans ‘het individu’ aangrijpingspunt is? En wat merken patiënten en cliënten er nu echt van? Ook gaan wij graag in gesprek met betrokkenen en experts over de vraag of netwerken in hun huidige vorm voldoende aansluiten bij de verscheidenheid aan zorgbehoeften en wensen van individuele patiënten en cliënten.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met zorgnetwerken. Wilt u ervaringen (als professional, patiënt of op een andere wijze) delen, heeft u vragen of wilt u meedenken? Neem dan gerust contact op met de RVS via projectleider Evert Schot.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Erik Gerritsen
@egerrit
De Zorgagenda - Hoe kunnen we samen de zorg verbeteren? dezorgagenda.nl
@raadRVS retweeted
Daan Dohmen
@DaanDohmen
Belangrijk en relevant stuk van nagenoeg alle 'koepels': Agenda voor de Zorg. Ook @raadRVS neemt dit mee. Download:… twitter.com/i/web/status/8…
Alle tweets