Meetellen en meedoen: Mensen met een verstandelijke beperking

Datum: 13 augustus 2015. Projectleider: Mr. M.W. (Marina) de Lint

Mensen met een verstandelijke beperking hebben moeite om te participeren. Door hun omgeving worden zij zowel overschat als onderschat. De huidige kennis over verstandelijke beperkingen en de praktijk laten zien dat hun ondersteuning, dagbesteding en werk om maatwerk en een gepersonaliseerde benadering vragen. De decentralisaties van zorg, ondersteuning en werk naar gemeenten bieden meer mogelijkheden voor dit maatwerk. Echter, uitvoerende partijen zoals hulpverleners, werkgevers en het UWV, ervaren knelpunten in de regelgeving. Reden voor de RVS om na te gaan hoe de nieuwe beleidskoers uitpakt voor mensen met een verstandelijke beperking. Worden zij er beter van? En is er meer ruimte te creëren voor uitvoerende partijen om maatwerk te bieden in ondersteuning en in (arbeids)participatie van mensen met een verstandelijke beperking?

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Innovatieve en toekomstgerichte visie op woonwijken gemeente.nu/ruimte-milieu/…
@raadRVS retweeted
Mobile Doctors
@MobileDoctorsNL
De prijsvraag WHO CARES vraagt iedereen mee te denken over ontwikkelingen in de zorg @MinVWS @raadRVS ow.ly/SyUm307ZWEk
Alle tweets