Leeftijdsgrenzen

Projectleider: Dr. H.J. (Herbert) Rolden Leeftijdsgrenzen

Leeftijdsgrenzen in de wetgeving hebben een belangrijke impact op de levens van jongeren. Ze bepalen bijvoorbeeld wanneer jongeren mogen beginnen met het halen van hun rijbewijs, wanneer ze mogen drinken, roken of blowen en welke keuzes ze kunnen maken met betrekking tot medische behandelingen.

Wettelijke leeftijdsgrenzen kunnen in de praktijk vergaande invloed hebben op de levens van jongeren. Een voorbeeld hiervan is de leeftijdsgrens van 18 jaar in de Jeugdwet: omdat op die leeftijd Jeugdzorg automatisch vervalt, komen sommige jongeren in de problemen op de dag dat ze 18 worden – ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze ondersteuning uit andere wetten zoals de Wmo kunnen aanvragen, hun pleegzorg vervalt, ze moeten eigen bijdrages gaan betalen, ze moeten van een jeugd-ggz-instelling naar een volwasseneninstelling, of ze weigeren elke vorm van verdere hulp en verdwijnen van de radar.

Daarbij lijkt er bij leeftijdsgrenzen op het eerste gezicht een zekere mate van willekeur te zijn. Waarom mag je bijvoorbeeld vanaf je 12e beslissen over orgaandonatie, maar pas op je 18e stemmen? En waarom ben je op je 16e volledig aansprakelijk voor de schade aan een derde, maar kun je op je 22e voor een misdrijf nog volgens het jeugdstrafrecht worden veroordeeld? Tweede Kamerlid Vera Bergkamp heeft deze ogenschijnlijke willekeur verschillende keren aangestipt en heeft aan het ministerie van VWS gevraagd of de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) hier verder onderzoek naar kan doen.

De RVS richt zich in het project ‘Leeftijdsgrenzen’ op de achterliggende gedachten en afwegingen van de in de wet- en regelgeving gehanteerde leeftijdsgrenzen. Hierbij richt de RVS zich in het bijzonder op jongeren en ligt er een focus op Jeugdzorg. De volgende vragen zullen met name de revue passeren: wat zijn de argumenten voor het hanteren van de verschillende leeftijdsgrenzen, tegen wat voor problemen lopen jongeren in de praktijk aan door wettelijke leeftijdsgrenzen, hoe verhouden leeftijdsgrenzen zich tot de ontwikkeling van jongeren en wat zou er mogelijk moeten veranderen aan de wettelijke leeftijdsgrenzen om de gezondheid en het welzijn van jongeren te verbeteren? Dit advies wordt begin juni 2018 verwacht.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
CEG
@CEG_NL
Wat betekent de komst van medische expertsystemen voor vraagstukken over goede zorg, autonomie, aansprakelijkheid e… twitter.com/i/web/status/1…
Alle tweets