Kanten van eenzaamheid en sociale cohesie

Projectleider: Dr. M.J.M. (Marjolijn) Blom

Eenzaamheid kent vele gedaantes, dit project heeft tot doel de complexiteit van het maatschappelijk fenomeen eenzaamheid te analyseren. Het thema krijgt veel aandacht in de media, zij het dat het dan vooral gaat over ouderen. Cijfers tonen dat eenzaamheid evenzeer onder andere leeftijden voorkomt. Ook kent eenzaamheid een zeer divers aantal oorzaken. Wat zegt dat over hoe we tegen eenzaamheid aankijken?

Welke vormen van eenzaamheid kennen we? Bij eenzaamheid gaat het niet alleen om het sociale contact, zo blijkt uit nadere bestudering, maar ook over verwachtingen, zingeving, geborgenheid, vertrouwdheid. Veel van wat we doen krijgt pas betekenis als we het kunnen delen met mensen die ons na staan, met wie we een gezamenlijk referentiekader hebben opgebouwd, met wie we herinneringen delen. Je eenzaam voelen is iets anders dan alleen zijn. Biologisch gezien is het een functionele prikkel die aanzet tot verbinding met anderen. Veel mensen geven in onderzoek aan soms eenzaam te zijn, maar gevoelens van eenzaamheid gaan soms ook weer over. Chronisch eenzaam worden mensen als de vereenzaming aanhoudt.

Neemt eenzaamheid toe in Nederland? Is er reden tot zorg over eenzaamheid en de maatschappelijke gevolgen? Wat is de invloed van de participatiemaatschappij en het debat daarover op de eenzaamheid in ons land? Wat is de invloed op eenzaamheid van sociale media en andere veranderingen in de maatschappij? Wat is de rol van de overheid en maatschappelijke partijen bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid? Deze en andere vragen passeren de revue. Wetenschappers, experts uit zorg en maatschappelijke ondersteuning, de letterkunde en studenten van de kunstacademie denken mee.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Zomerblog 3: Regelruimte voor toegankelijke zorg dezorgagenda.nl/484-2/ #dezorgagenda
@raadRVS retweeted
CEG
@CEG_NL
28 september: De ethiek van e-health in de spotlight ceg.nl/nieuws/bericht…
Alle tweets