De illusie van evidence based practice

Datum: 02 maart 2016. Projectleider: Dr. W.J. (Willem-Jan) Meerding

In veel domeinen heeft de evidence based benadering aan invloed gewonnen, van de geneeskunde tot het overheidsbeleid. Deze rationele benadering van de professionele praktijk, gebaseerd op een kritische beoordeling van wetenschappelijke onderzoeksresultaten, heeft zijn vruchten afgeworpen. Veel nutteloze of zelfs schadelijke praktijken worden ermee geïdentificeerd. Soms gebeurt dit voordat deze breder worden toegepast, maar soms betreft het ook praktijken die al lang gemeengoed zijn. Daar staat tegenover dat evidence based vaak als een synoniem wordt gebruikt voor “goed”, en daarbij andere normatieve, professionele en praktische overwegingen verdringt. In de praktijk is er niet altijd voldoende oog voor de beperkingen die kleven aan wetenschappelijk bewijs. In de kern komen deze erop neer dat wetenschappelijke experimenten uitgaan van een reductie van de complexiteit van de werkelijkheid. Een praktijk die kritiekloos uitgaat van wetenschappelijke onderzoeksresultaten heeft onvoldoende oog voor onzekerheid, de incompleetheid van informatie, en voor de persoonlijke waarden en context van de doelgroep; factoren die relevant zijn voor elke besluitvorming. Deze praktijk wordt nog eens versterkt door het gebruik van evidence based richtlijnen en protocollen, die op hun beurt weer instrumenteel zijn voor de aansturing van professionals, en voor financiering en toezicht. Dit advies beoogt handreikingen te bieden waarmee professionals de complexiteit van hun praktijk kunnen omarmen met een gepast gebruik van wetenschappelijk bewijs. Het advies is tevens relevant voor bestuurders, regelgevers en toezichthouders.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Daan Dohmen
@DaanDohmen
Belangrijk en relevant stuk van nagenoeg alle 'koepels': Agenda voor de Zorg. Ook @raadRVS neemt dit mee. Download:… twitter.com/i/web/status/8…
@raadRVS retweeted
Daan Dohmen
@DaanDohmen
Nu verkiezingen zijn geweest, vraagt @raadRVS u mee te denken: welke thema's zijn voor nieuwe minister cruciaal? DeZorgagenda.nl
Alle tweets