Ruimte maken voor ontmoeting

Al een paar jaar werken de Raad en het College van Rijksadviseurs (CRa) samen aan een meer gezonde en sociale leefomgeving voor alle buurtbewoners. En dus ook voor bewoners die extra kwetsbaar zijn, zoals (oude) ouderen en (jonge) kinderen.

Samenwerking project BuurtSaam

Op dit moment werken RVS, CRa, Platform 31 en LSA Bewoners samen in het project BuurtSaam: werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt. Dit project wordt uitgevoerd als onderdeel van het programma Wonen en Zorg voor Ouderen van VWS en BZK (Actielijn 3). Gemeenten worden geholpen om hun doelen en plannen te realiseren voor het versterken van een gezonde, sociale en veilige leefomgeving. Meer informatie is te vinden op de website van Platform 31.

Advies Ruimte maken voor ontmoeting

Deelname aan dit project  maakt het mogelijk de aanbevelingen van het advies Ruimte maken voor ontmoeting onder de aandacht van gemeenten te brengen en hen te helpen ze te vertalen naar hun eigen uitvoeringspraktijk. Het advies is op 6 september 2022 aangeboden aan Minister Hugo de Jonge.

Verkenning

Ter voorbereiding op het advies hebben RVS en CRa een verkenning uitgevoerd. Hierin stond de vraag centraal wat de (potentiële) waarde is van een sociale leefomgeving. De verkenning bevat blogs, fotoreportages, interviews, video’s en beeldende essays van denkers, doeners en verbeelders.
De aandacht van de RVS voor dit onderwerp begon met de ontwerpprijsvraag Who Cares.

Ruimte maken voor ontmoeting. De buurt als sociale leefomgeving

Projectteam

Dr. A. (Aletta) Winsemius 
Y.J. (Ympkje) Albeda