Ruimte maken voor ontmoeting

Al een paar jaar werken de Raad en de Rijksbouwmeester namens het College van Rijksadviseurs samen in het kader van Who Cares: een ontwerpprijsvraag voor vernieuwende vormen van wonen en zorg voor ouderen. Juist ook de omgeving waarin die woningen staan, is van belang. In een nieuw gezamenlijk adviestraject stappen we de drempel van de woning over, en verbreden we onze blik naar de buurt. Met de online verkenning 'Ruimte maken voor ontmoeting. De buurt als sociale leefomgeving' gaan we op zoek naar de potentiële waarde van een sociale leefomgeving.

Bijdragen

Dit is een tussenstap in aanloop naar een beleidsadvies. We hebben denkers, doeners en verbeelders gevraagd om met ons mee te denken. Ook hebben we 3 fotografen uitgenodigd om in beeld te brengen hoe ontmoeting op verschillende plekken al dan niet tot stand komt. Allemaal hebben ze dat gedaan op persoonlijke titel, vanuit hun eigen ervaringen. Niet met het doel om eenduidige antwoorden te bieden, of tot concrete handelingsperspectieven te komen. Wel om de mogelijkheden én moeilijkheden van het onderwerp in kaart te brengen. 

Ruimte maken voor ontmoeting. De buurt als sociale leefomgeving

Een gezamenlijk adviestraject van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Rijksbouwmeester namens het College van Rijksadviseurs