Publieke gezondheid

Het huidige stelsel van zorg voor publieke gezondheid staat voor grote uitdagingen, zoals de houdbaarheid van zorg in de toekomst en het groeiende belang van preventie. Met dit advies wil de RVS handreikingen bieden aan overheden en andere betrokken partijen voor het aangaan van die uitdagingen.

Focus van dit onderzoek

We richten ons op het optimaliseren van de organisatie, financiering, aansturing, bemensing en werkwijze in brede zin. Niet alleen de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) zullen een belangrijke plaats innemen in het advies. We kijken ook naar andere werkvelden zoals sociaal werk, ruimtelijke ordening, eerstelijns gezondheidszorg, maar bijvoorbeeld ook sport en onderwijs. Ook vanuit deze werkvelden wordt een essentiële bijdrage geleverd aan publieke gezondheidszorg.

Buitenland

Daarnaast richten we onze blik op het buitenland, zowel binnen als buiten Europa. Wat kunnen we leren van de wijze waarop zij zorg voor publieke gezondheid hebben ingericht? Voor dit deel werken we samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.

Projectteam

Prof. dr. J.A.M. (Jan) Kremer
Dr. C.B. (Bas) Leerink
M.M. (Marleen) Kraaij-Dirkzwager MScPH
Dr. A. (Aletta) Winsemius
Dr. E.M. (Ellen) Grootegoed
L. (Leo) Ottes, arts niet praktiserend
Mr. M.W. (Marina) de Lint