Anders verantwoorden

Ons advies Blijk van vertrouwen pleitte in 2019 voor een omslag naar Anders verantwoorden in de hele zorgsector. Belanghebbenden in de zorg omarmden het pleidooi uit dat advies, maar een grootschalige verschuiving bleef uit. Als gevolg daarvan vroeg het ministerie van VWS om een vervolgadvies. 

Adviesaanvraag

Het ministerie van VWS vroeg de Raad een advies te formuleren op basis van de vragen: 

  • Wat zijn de bevorderende en de belemmerende mechanismen om te komen tot een systeem van verantwoorden dat is gebaseerd op vertrouwen?
  • Wat is er van wie concreet nodig om er (op korte termijn) voor te zorgen dat bij verantwoording het initiatief meer bij zorgverleners ligt in plaats van bij de partijen die verantwoording vragen?

We verwachten het advies medio 2023 uit te brengen. 

Projectteam