In de geestelijke gezondheidszorg is niet meer dwang nodig, maar betere en duidelijkere dwang

Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schrijft opinie artikelen in het Financieele Dagblad.