Agenda

Tien jaar zorgstelsel: klaar voor de toekomst?

10 oktober 2016, 13:30 - 17:00
Locatie: Oude vergaderzaal Tweede Kamer, Den Haag

De Nederlandse zorg scoort internationaal hoog als het gaat om toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid. De onderlinge solidariteit in het huidige zorgstelsel wordt als een groot goed gezien. Toch is er sprake van onbehagen over de gezondheidszorg onder burgers en zorgprofessionals. De overheid wil de zorg dichterbij de burger organiseren maar de zorg thuis staat onder druk. Patiënten willen meer zeggenschap en maatwerk. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals vinden dat zij te weinig tijd hebben voor hun patiënten en in hun werk te veel worden ingeperkt.

Het is tien jaar geleden dat het nieuwe zorgstelsel werd ingevoerd. Daarom organiseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een conferentie op maandagmiddag 10 oktober 2016. Om stil te staan bij wat is bereikt, en vooral om vooruit te kijken. Is het zorgstelsel klaar voor de toekomst? Waar komt het onbehagen bij burgers en zorgprofessionals vandaan en is dat tij te keren?

De komende maanden gaat de Raad analyses maken, en reflectie en debat organiseren. Samen met onderzoekers, dwarsdenkers, beleidsmakers, en met mensen die werkzaam zijn in de zorg en het welzijnswerk. De resultaten hiervan zullen worden gedeeld en bediscussieerd op de conferentie. Houd de datum vrij! Plaats: Den Haag.

Contactpersoon: Willem Jan Meerding, wj.meerding@rvens.nl, tel: 06 50745594.

“Mijn zorg, mij een zorg”

13 september 2016, 20:00 - 22:00
Locatie: Amsterdam, De Balie

Discussie-avond in de Amsterdamse Balie op 13 september as.

Ieder mens heeft andere behoeftes wat zorg betreft. De één wil zijn oude dag doorbrengen in een verzorgingstehuis, de ander ziet dit totaal niet zitten. Wanneer mensen hun wensen en behoeften over zorg in eigen gemeenschappen organiseren en vormgeven, manifesteren zich maatschappelijke verschillen. Tijdens deze avond gaan we in gesprek over hoe we als samenleving met deze verschillen kunnen en moeten omgaan.

Als het gaat om zorg willen veel mensen zelf de regie houden, maar is er wel genoeg ruimte voor individuele keuzes en particulier initiatief? In het onlangs verschenen advies Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit stelt de RVS van niet. Hoe is het mogelijk om meer ruimte voor particulier initiatief te maken? Kunnen we werken naar een persoonlijke ideale zorgomgeving voor elke burger? En wat zijn hierin zaken die minimaal door de overheid geborgd moeten worden? Deze vragen staan centraal tijdens het programma “Mijn zorg, mij een zorg”. Meer informatie en inschrijven kan op www.debalie.nl

Dit agendabericht hoort bij het advies Verlangen naar samenhang
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
CEG
@CEG_NL
Save the date - 4e Els Borst Lezing op 30 november a.s. door Trudy Dehue ceg.nl/agenda/bericht…
raadRVS
@raadRVS
Eens!! Sluit helemaal aan bij ons advies Gedurfde ambitie. Zie raadrvs.nl/publicaties/it… twitter.com/socialevraagst…
Alle tweets