Blogreeks De derde levensfase: 65+ en bewegen: fysiek, sociaal en mentaal van belang

Weblogs

De maatschappelijke discussie over de derde levensfase is in volle gang. De RVS is een blogreeks gestart over welke concrete maatregelen & arrangementen nodig zijn om het potentieel van de derde levensfase te verzilveren. Hoe zorgen we voor de juiste beweging?

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: De derde levensfase, het geschenk van de eeuw

65+ en bewegen: fysiek, sociaal en mentaal van belang

Hoe blijven mensen in de derde levensfase fysiek, mentaal en sociaal gezond? Door sportverenigingen en deze leeftijdsgroep aan elkaar te verbinden. Johan Wakkie en Erik Scherder bepleiten dan ook de “Open Sportclub “. Een club voor alle leeftijden waar plaats is voor jong én oud. Alle betrokkenen hebben er belang bij.

Fysiek

Vanaf 55 jaar is het extra belangrijk om te investeren in fysieke gezondheid om traagheid in bewegen en denken op latere leeftijd tegen te gaan. Witte stof in het brein zorgt voor verbindingen tussen de hersengebieden door elektrische signalen over te brengen. Met het klimmen der jaren gaat de kwaliteit van de witte stof bij de meeste mensen achteruit.  En hoe hoger de kwaliteit, des te sneller worden signalen vervoerd. En dus ook: hoe lager de kwaliteit, hoe langzamer. Je kunt dit proces in positieve zin beïnvloeden, namelijk door elke dag minimaal een half uur matig-intensief te bewegen. Hierdoor neemt de doorbloeding toe wat goed is voor de witte stof. Die heeft veel bloed nodig. Ook cognitieve inspanning zorgt voor een betere doorbloeding. Luisteren naar muziek, dansen en denksport helpen het brein sterk te houden. De Open Sportclub heeft een aanbod voor mensen in de derde levensfase. Walking Football, tennis, hockey en korfbal bijvoorbeeld, en Golden Sports. In het clubhuis muziek en dans. Of een potje schaken. En natuurlijk de mogelijkheid om gezond te lunchen of ’s avonds een warme maaltijd te gebruiken.

Mentaal

Om mentaal fit te blijven is het van belang bezig te blijven. Om dingen te doen die moeite kosten. Om van tijd tot tijd iets nieuws te doen en te leren. Een actief leven stimuleert het (werk)geheugen en het redenerend vermogen. In de Open Sportclub kunnen jonge ouderen actief zijn als bestuurder of als vrijwilliger, in lopende werkzaamheden of voor nieuwe projecten. Ze blijven in contact met jongere generaties en bieden activiteiten voor leeftijdgenoten. Hiermee hoeft de jonge ouderen niet pas te beginnen na het bereiken van de AOW-leeftijd. Al eerder zou de jonge oudere in overleg met de werkgever een dag in de week bij de Open Sportclub kunnen gaan werken. Als mensen op hun werk de jaren uitzitten om het pensioen te halen en geen uitdagingen meer hebben, gaan ze mentaal en fysiek achteruit. Door actief te worden in een Open Sportclub verloopt de overgang van werk naar pensioen geleidelijk, behoudt de medewerker haar of zijn werkplezier, heeft de sportclub een nieuw bestuurslid of een betrokken vrijwilliger en kan de werkgever vormgeven aan maatschappelijke betrokkenheid.

Sociaal

De Open Sportclub biedt mensen in de derde levensfase ook een betekenisvolle sociale omgeving. Ze ontmoeten er leeftijdgenoten en kinderen, jongeren en hun ouders. De Open Sportclub stimuleert intergenerationele ontmoeting en draagt op die manier bij aan het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.

Brede maatschappelijke functie

Op deze manier kunnen sportclubs een brede maatschappelijke functie vervullen. De Open Sportclub groepen in de buurt bereiken die niet eerder naar een sportvereniging gingen. Dat kan gesteund worden door de gemeente als onderdeel van het lokale sportakkoord. De gemeente kan ook bijdragen door de ondersteuning door sport – en cultuurbuurtcoaches aan te bieden. Voor bedrijven zijn Open Sportclubs interessant voor sponsoring en om hun maatschappelijk betrokken ondernemen inhoud te geven. Open Sportclubs zijn ook interessant voor initiatieven als EentegenEenzaamheid, NL2025 en JOGG.

Over de auteurs

Johan Wakkie (67 jaar) was tot 2014 algemeen Directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en voorzitter Jeugdfonds Sport&Cultuur tot 2012 en werkt met Plan 4 (verbinding sport/bewegen - muziek/cultuur- schaken/denksport - gezonde voeding) nu zes jaar onder meer samen met Professor Erik Scherder, aanjager van NL2025, adviseur JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst) en adviseur Schaakbond en Golden Sports.

Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit en hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lid van de Nederlandse Sportraad. Lijnen van onderzoek zijn: bewegen en cognitie bij kinderen, ouderen met en zonder neurodegeneratieve ziektes. Pijn bij mensen met een cognitieve kwetsbaarheid, zoals dementie of cognitieve beperking. Muziek en de hersenen. De invloed van de gevangenis op de hersenen van de gedetineerden.

Leestips

 • Laat je hersenen niet zitten van Erik Scherder
 • Het seniorenbrein van Andre Aleman
 • Te Voet van Shane O'Mara
 • Verzet in Ecopanische Tijden van Henk Oosterling

Alle weblogs in de reeks 'De derde levensfase'.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

 • Waarom word het de 3de levens face genoemd. Is daar een rede voor ?
  Ik wil dit onderwerp over de verandering in ons zowel hormonaal als onze hersen meer uit gaan dragen omdat ik merk dat er zo weinig over bekend is.

  ik wacht u reactie af.
  ps waar kan ik mij meer inlezen over dit onderwerp

  Van: Josta | 07-11-2023, 13:55

 • Mijn vraag is : de verzorging huizen zijn weg bezuinig, hoe moet ik dan met mijn vader of moeder, of schoon moeder ie straks verzorg moet worden, en zoon of dochter die alle bij werken, wie doet dan de verzorging?
  En senioren die niet alleen kunnen wonen, of een hersen aandoening hebben, en de verzorging huizen vol zitten, wat doen wij dan?
  Ik ben zelf vrijwilliger, en ik wandel met een man met een hersen aan doening, als straks de verzorging huizen vol zijn wat doen wij dan?

  Van: Peter van der nol | 27-12-2021, 09:55

 • Wandelen is een oeroude essentiële en zeer goedkope vorm van beweging! Het beste is om voor het ontbijt al even 10 minuten te gaan wandelen en zeker na de avond maaltijd eveneens. Het grote voordeel is bovendien dat het een belangrijke risicofactor voor een ernstige Corona infectie op oudere leeftijd - een dysfunctioneel immuun systeem - duidelijk kan verkleinen!

  Van: Harry Kanis | 07-05-2020, 11:54