"Het loslaten van jongeren puur omdat ze meerderjarig worden, moet verleden tijd zijn"

Op 5 juni 2018 publiceerde de Raad voor Volksgezondheid (RVS) het advies 'Leeftijdsgrenzen - Betere kansen voor kwetsbare jongeren'. Vandaag een artikel van De Monitor over de leeftijdsgrens van 18 jaar met de titel Zorgen om pleegkind dat 18 wordt: 'Zo'n kind kan gewoon verdwijnen'. In dit artikel verteld Sander, vader van een inmiddels volwassen pleegzoon: "Er is geen overdracht naar een wijkteam of naar bewindvoerders, helemaal niks. En hoewel wij ons grote zorgen maken om hem, maken we ons misschien nog wel des te meer zorgen om het systeem waarin dit mogelijk is". Deze zorgen worden gedeeld door de RVS. "Het loslaten van jongeren puur omdat ze meerderjarig worden, moet verleden tijd zijn. Ze zijn vaak te kwetsbaar en dragen nog veel bagage op hun rug." aldus Pauline Meurs, voorzitter van de RVS.

De Raad pleit ervoor om te werken met bandbreedtes in de leeftijd zonder een harde grens bij 18 jaar. "Een belangrijke stap om dat te bereiken is de leeftijdsgrens in de jeugdhulp op te hogen van 18 naar 21 jaar en zelfs naar 23, maar dat alleen is niet genoeg. Er moeten meer voorzieningen komen om jongeren in een kwetsbare periode van hun leven, passende zorg te bieden en dat gebeurt nu onvoldoende."

Lees hier het volledige artikel op de website van De Monitor.