Van Slingelandtlezing 2018: Situationele gelijkheid: van uniforme normen naar situationele legitimering

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert donderdag 1 november de Van Slingelandtlezing. Voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan Erasmus School of Health Policy & Management Pauline Meurs spreekt over situationele gelijkheid: van uniforme normen naar situationele legitimering. De lezing vindt plaats in de plenaire zaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en begint om 16:30 uur.

Pluriformiteit van waarden is een kenmerk geworden van moderne samenlevingen en dat kan betekenen dat waardenconflicten toenemen. Deze botsende waarden zijn in de praktijk van alledag zichtbaar – getuige de ervaringen van burgers die zich onrechtvaardig behandeld voelen na een ontluisterend ‘keukentafelgesprek’ over behoefte aan zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd is het juist de bedoeling dat er meer verschil komt, dat is de essentie van maatwerk.

De vraag is hoe dat beginsel kan worden gekoesterd en beschermd tegen onaangename en zelf disruptieve verschillen die juist ondermijnend zijn voor het accepteren van verschil en variëteit. Some differences are better than others.

Voor het antwoord op deze vraag, zoekt Pauline Meurs steun bij het concept van situationele gelijkheid (Hertogh,2006). Situationele gelijkheid is zeker van toepassing op de opgaven in het sociale domein waar de gemeenten voor staan maar vergt een nadrukkelijke politieke legitimering. Juist het kiezen voor een benadering die van geval tot geval anders kan zijn, vraagt om een expliciete argumentatie: welke afwegingen hebben in dit specifieke geval de doorslag gegeven. Welke zijn aanvaardbaar en welke niet?

In haar lezing verkent zij hoe het beginsel van situationele gelijkheid kan werken in het domein van zorg en ondersteuning. Wat is de praktijk, wat zijn randvoorwaarden en wat zijn de risico’s? Zorg ontvangen met aanziens des persoon, recht op zorg doen gelden zonderaanziens des persoons. Zijn deze twee wel te verenigen?’

Van Slingelandtlezing 2018