pers

Benut feiten én emoties in vluchtelingendebat

Datum: 25 oktober 2016

Het vluchtelingenvraagstuk blijft ons land beroeren. Internationale afspraken en nationale besluiten staan op gespannen voet. Landelijk beleid staat haaks op wensen en mogelijkheden van gemeenten.... lees verder

Ruimte voor verschil in de zorg

Datum: 12 oktober 2016

De zorg in Nederland stond centraal tijdens de RVS-conferentie “De zorg van morgen: een waardevolle zorg”, op 10 oktober 2016. lees verder

Goede afspraken nodig over bevorderen gezonde leefstijl van werknemers

Datum: 10 oktober 2016

Meer bewegen, gezonder eten, stoppen met roken. Het zijn voorbeelden van ‘adviezen’ van werkgevers om hun werknemers gezonder te laten leven. Deze pogingen tot beïnvloeding kunnen echter op... lees verder

RVS partner prijsvraag Rijksbouwmeester

Datum: 14 september 2016

De levensverwachting van Nederlanders neemt nog steeds toe. Steeds meer ouderen kiezen ervoor om langer zelfstandig te blijven wonen, ondanks ziekte of beperking. Door goede zorg aan huis en met hulp... lees verder

Inspirerende discussie over de zorg

Datum: 14 september 2016

Gisteravond vond in De Balie in Amsterdam een inspirerende discussie plaats onder de titel “Mijn zorg, mij een zorg“. Dit naar aanleiding van het RVS-advies Verlangen naar samenhang. Over... lees verder

Website RVS-conferentie 10/10 is nu live

Datum: 01 september 2016

De RVS organiseert op 10 oktober 2016 een conferentie met de titel “De zorg van morgen. Een waardevolle zorg “. lees verder

Toekomstige verpleeghuiszorg vraagt om meer variatie en combizorg

Datum: 29 augustus 2016

“De” oudere bestaat niet. Er zijn grote verschillen in gezondheid, maar ook in wensen en behoeften. 95% van alle ouderen in Nederland woont zelfstandig. Oók ouderen met, soms ernstige,... lees verder

“Kijk naar individuele omstandigheden en het te bereiken resultaat”

Datum: 21 juli 2016

Pauline Meurs pleit voor situationele gelijkheid in zorg en ondersteuning. lees verder

“Solidariteit vertoont wel wat scheuren en barsten”

Datum: 11 juli 2016

In het Financieele Dagblad vandaag een artikel van Marieke ten Katen over de solidariteit in de Nederlandse zorg. lees verder

Sociale Vraagstukken over “Kind en gezin”

Datum: 28 juni 2016

Op de site van Sociale Vraagstukken verscheen een artikel van de RVS over zorg en hulp aan kind en gezin. lees verder

Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
SociaalWerkNL
@SociaalWerkNL
Essay Grensconflicten – Toegang tot sociale voorzieningen voor vluchtelingen sociaalwerknederland.nl/thema/particip…
@raadRVS retweeted
marian verkerk
@marianverkerk
Noodzaak tot ontwikkelen van een #Global #ethics: Benut feiten én emoties in #vluchtelingendebat raadrvs.nl/actueel/item/b…
Alle tweets