nieuws

“Kijk naar individuele omstandigheden en het te bereiken resultaat”

Datum: 21 juli 2016

Pauline Meurs pleit voor situationele gelijkheid in zorg en ondersteuning. lees verder

“Solidariteit vertoont wel wat scheuren en barsten”

Datum: 11 juli 2016

In het Financieele Dagblad vandaag een artikel van Marieke ten Katen over de solidariteit in de Nederlandse zorg. lees verder

Sociale Vraagstukken over “Kind en gezin”

Datum: 28 juni 2016

Op de site van Sociale Vraagstukken verscheen een artikel van de RVS over zorg en hulp aan kind en gezin. lees verder

Kwaliteit in meervoud

Datum: 22 juni 2016

Pauline Meurs leverde met haar artikel “Kwaliteit in meervoud” een bijdrage aan het GOV-magazine dat het thema “Focus op kwaliteit en doelmatigheid” behandelde. lees verder

Innovatie in zorg moet ongelijke waarden verenigen

Datum: 14 juni 2016

Innovaties in de zorg zijn niet per definitie goed. Veel oplossingen creëren weer nieuwe problemen. Het elektronisch patiëntendossier verbeterde de uitwisseling van informatie, maar de privacy van... lees verder

6 september 2016 - 14 september 2016

Dialoogbijeenkomst ‘Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders’

In samenwerking met de NVZD (vereniging van bestuurders in de zorg) organiseert het CEG een dialoog over vragen en dilemma’s rondom integriteit. Deze dialogen vinden plaats op vier... lees verder

“Meer durf nodig bij aanpak gezinsproblemen”

Datum: 24 mei 2016

Jeugdhulpverleners, leerkrachten, huisartsen en andere professionals krijgen regelmatig te maken met probleemsituaties in kwetsbare gezinnen. Het maken van een professionele inschatting over wat nodig... lees verder

Neem moreel beraad op in het wijkteam

Datum: 18 mei 2016

Veel gemeenten zetten sociale wijkteams in voor de organisatie van passende zorg en maatschappelijke ondersteuning. In deze wijkteams werken hulpverleners met verschillende beroepsachtergronden samen... lees verder

Artikel website Sociale vraagstukken

Datum: 11 mei 2016

Op de website sociale vraagstukken is een artikel verschenen van Albertine van Diepen, adviseur RVS en Hanneke Schottert, stagiair RVS, over het advies Verlangen naar Samenhang. lees verder

Presentatie advies Een gedurfde ambitie

Datum: 09 mei 2016

Dinsdag 24 mei a.s. presenteert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) zijn advies: Een gedurfde ambitie: Veelzijdig samenwerken met kind en gezin. lees verder

Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
CEG
@CEG_NL
Save the date - 4e Els Borst Lezing op 30 november a.s. door Trudy Dehue ceg.nl/agenda/bericht…
raadRVS
@raadRVS
Eens!! Sluit helemaal aan bij ons advies Gedurfde ambitie. Zie raadrvs.nl/publicaties/it… twitter.com/socialevraagst…
Alle tweets