Verslag bijeenkomst Toekomst van zorginkoop

Datum: 26 februari 2018.
Verslag bijeenkomst Toekomst van zorginkoop

Op 8 februari organiseerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een bijeenkomst als follow-up van zijn advies Zorgrelatie centraal – Partnerschap leidend voor de zorginkoop in het Museum van Communicatie. Tijdens deze bijeenkomst is de RVS in gesprek gegaan met verschillende betrokkenen en deskundigen over hoe zorginkoop verbeterd kan worden.

De bijeenkomst werd afgetrapt door RVS-raadslid Bas Leerink die kort het advies, in relatie tot de actualiteit, toelichtte. Hij gaf aan dat de RVS met zijn advies richting heeft willen geven aan zorginkoopbeleid en- praktijk; om zo een proces op gang te brengen waarbij er geleerd kan worden van initiatieven – die er gelukkig steeds vaker komen – om zorginkoop anders vorm te geven. Zo wees hij op de opkomst van meerjarencontracten en het recente nieuws dat zorgkantoren de langdurige zorg steeds meer persoonsvolgend inkopen.

Na de plenaire inleiding vonden er drie deelsessies plaats. Binnen de deelsessies werd op basis van voorbeelden uit de praktijk gediscussieerd hoe zorginkoop verbeterd kan worden. De opbrengst van de deelsessies werd vervolgens plenair teruggekoppeld en hier reflecteerden verschillende deskundigen op: André Rouvoet (ZN), Dianda Veldman (Patiëntenfederatie NL), Adrie van Osch (BrabantZorg), Jan Megens (Menzis), Toke Tom (gemeente Utrecht) en Stef van de Weerd (gemeente Rotterdam).

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst over de toekomst van de zorginkoop.

Bijeenkomst Toekomst van zorginkoop 8 februari 2018

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Trouw
@trouw
De twintiger van nu moet te veel, druk van de maatschappij neemt toe trouw.nl/samenleving/de…
Alle tweets