Tweede Kamer in gesprek met RVS

Datum: 13 april 2016.
Tweede Kamer in gesprek met RVS

Op 13 april sprak de Raad met leden van de vaste commissie voor VWS.

De kamerleden toonden zich enthousiast over het RVS-werkprogramma. De werkwijze van de Raad om vragen op te halen vanuit het werkveld en de dialoog te voeren werd met instemming begroet. Het grootste deel van het werkprogramma is op deze wijze tot stand gekomen. De Raad wil vraagstukken rond ziekte, gezondheid en zorg vooral belichten tegen de maatschappelijke context ervan. Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen met psychische ziekten of een verstandelijke beperking erbij gebaat zijn als de kennis van psychiaters en andere deskundigen in de zorg georganiseerd wordt rondom hun plek in de samenleving.

Een belangrijk punt van aandacht was de impact die de Raad denkt te genereren door issues te agenderen en oplossingen aan te dragen. Het is de ambitie van de Raad om via regering en parlement ook de samenleving te bereiken. Per onderwerp bekijkt de Raad waar de toegevoegde waarde ligt. Dit kan zijn door beleidskwesties vanuit nieuwe perspectieven te belichten, of door harde aanbevelingen te doen. De eigen kracht zal altijd liggen in de onderbouwing en de argumentatie.

Ook de conferentie van de Raad over de toekomst van het zorgstelsel op 10 oktober werd besproken. De kamerleden hebben het evenement in hun agenda genoteerd. Ze zijn graag bereid een actieve bijdrage te leveren aan het programma.

Namens de vaste commissie voor VWS waren aanwezig: Henk van Gerven (SP), Hanke Bruins Slot (CDA), Pia Dijkstra (D66), Otwin van Dijk (PvdA) en Leendert de Lange (VVD). De Raad werd vertegenwoordigd door Pauline Meurs (voorzitter RVS), Janna Goijaerts en Willem Jan Meerding.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Door ervaringen bij beleid te betrekken ontstaat beleid dat voor alle betrokkenen begrijpelijk, herkenbaar en werkb… twitter.com/i/web/status/9…
@raadRVS retweeted
Anne Eskes
@Anne_Eskes
Lunchlezing @PaulineMeurs over de zorgagenda voor een gezonde samenleving met 6 kernopdrachten @VUmcAmsterdamtwitter.com/i/web/status/9…
Alle tweets