Sturen op gezondheidsdoelen leidt tot hogere kwaliteit van de zorg

Datum: 28 juni 2011.

De verschillen in geleverde kwaliteit tussen ziekenhuizen en zorgverleners zijn in Nederland onverklaarbaar groot. Voor patiënten is niet duidelijk waar zij een goede behandeling kunnen verwachten en waar niet. Het zorgvolume en de kosten stijgen sterk, maar de gezondheid van Nederlanders neemt niet navenant toe. In vergelijking met andere Europese landen blijft de groei in levensverwachting achter en is de sterfte rondom geboortes hoog.

“De gemiddelde kwaliteit van de zorg in Nederland is goed, maar kàn veel beter en dat moet ook. Het mag geen toeval zijn dat je een goede of minder goede arts treft. En dat is het nu wel!’ zegt Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volkgezondheid en Zorg (RVZ).

{afbeelding2}

Ervaringen in het buitenland en proeven in Nederland tonen aan dat betere resultaten in de zorg zijn te behalen door meer te sturen op gezondheidsdoelen. Expliciete behandeldoelen en daarmee samenhangende resultaten dienen vooraf geformuleerd te worden in de behandel- en zorgplannen. De acties van zowel de zorgverlener als de patiënt zelf zijn vervolgens op deze doelen gericht. Zorgverzekeraars moeten meer dan nu inkopen op bewezen kwaliteit en, anders dan nu, de zorgverlener betalen op basis van de behaalde resultaten (pay for performance). Gestelde behandeldoelen en behaalde resultaten moeten onderdeel uitmaken van het medische dossier. Door dat gestandaardiseerd te doen, blijven de administratieve lasten beperkt, en kunnen deze zelfs lager zijn dan nu. Een resultaat is bijvoorbeeld: binnen drie weken weer aan het werk.

Sturen op expliciete gezondheidsdoelen kan en moet, zowel op het niveau van de zorgverlener en de patiënt, op dat van de zorginkoop en op het niveau van het locale en nationale beleid. Bij de selectie en vaststelling van kwaliteitsindicatoren ziet de RVZ een belangrijke rol weggelegd voor het Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg dat minister Schippers wil oprichten.

{afbeelding3}

De RVZ noemt een aantal goede voorbeelden waarmee overheid en zorgsector al direct aan de slag kunnen, waaronder het Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) www.dsca.nl. Voor overige voorbeelden zie advies Sturen op gezondheidsdoelen.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Sylvia Bloemers
@SylviaBloemers
Zorginkoop sluit onvoldoende aan bij wensen en behoeften van burgers. Goede publicatie @raadRVS @kngf raadrvs.nl/uploads/docs/Z…
@raadRVS retweeted
Eerstelijnbreed
@eerstelijn1
Er ingrijpende veranderingen nodig om mensen met stapeling aan problemen passende zorg en hulp te bieden ow.ly/U4bX30fMAUo @raadRVS
Alle tweets