“Meer durf nodig bij aanpak gezinsproblemen”

Datum: 24 mei 2016.
“Meer durf nodig bij aanpak gezinsproblemen”

Jeugdhulpverleners, leerkrachten, huisartsen en andere professionals krijgen regelmatig te maken met probleemsituaties in kwetsbare gezinnen. Het maken van een professionele inschatting over wat nodig is voor een gezin vergt durf. Durf om te allen tijde met ouders en kinderen in gesprek te blijven. Durf om de grenzen van eigen deskundigheid en ervaring onder ogen te zien. Durf om andere instanties naar voren te schuiven in het belang van kind en gezin. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn advies “Een gedurfde ambitie. Veelzijdig samenwerken met kind en gezin”.

Op de foto: Margrite Kalverboer, de nieuwe kinderombudsvrouw (midden), nam het advies in ontvangst uit handen van Pauline Meurs (l.) en José Manshanden. Bij het aanpakken van de gezinsproblemen worden ouders nog te weinig gehoord, stelt de RVS. Er wordt nog te vaak over, in plaats van met de gezinnen gepraat. De RVS hecht groot belang aan goede samenwerking tussen meerdere professionals, omdat complexe problemen in gezinnen vaak niet door één zorgprofessional zijn op te lossen. Maar, samenwerken wordt te vaak een doel op zich. Hierdoor blijven probleemsituaties in gezinnen te lang voortduren en blijven oplossingen te lang uit. Een ander risico is dat gezinnen te maken krijgen met onnodig veel hulpverleners tegelijk.

Aanbevelingen
De RVS geeft drie aanbevelingen voor het bevorderen van passende en effectieve zorg.

  1. De doelen van zorg en ondersteuning komen altijd in dialoog met gezinnen en kinderen tot stand. Vanuit dat uitgangspunt maken zorgprofessionals hun afwegingen hoe te handelen en hoe samen te werken. Bij iedere afweging betrekken zij de ouders en kinderen. Zelfs bij dwangmaatregelen, zoals uithuisplaatsing van een kind.
  2. Het is van belang dat professionals zich niet alleen vakinhoudelijk, maar ook op relationeel en normatief gebied blijvend ontwikkelen. Zij hebben te maken met grote spanningen en dilemma’s. Niet alleen binnen gezinnen, maar ook in de interactie met andere professionals en bestuurders. Zij moeten goed kunnen reflecteren op hun eigen handelen en dat van anderen. Dat vraagt continue tijd en aandacht.
  3. Bestuurders en beleidsmakers moeten professionals de ruimte geven om te experimenteren met vormen van samenwerking; professionals moeten in de praktijk kunnen toetsen wat wel en niet werkt.

Met deze aanbevelingen wil de RVS een gedeelde en gedurfde ambitie verder helpen.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Doelbepaling zorgt voor passende besluiten: raadrvs.nl/actueel/item/d… pic.twitter.com/EDsJvnGbrg
@raadRVS retweeted
Kinderopvangtotaal
@Kinderopvang_MV
De helft van de kinderen beweegt te weinig. Daarom pleiten deze raden voor meer beweging in het onderwijs en kinder… twitter.com/i/web/status/1…
Alle tweets

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.