Jaarlijkse conferentie RVS 10 oktober 2017 Geef mensen met meerdere zorgvragen heft in eigen hand

Datum: 11 oktober 2017.
Jaarlijkse conferentie RVS 10 oktober 2017

Van links naar rechts: Jopie Nooren, Pauline Meurs en Loek Winter tijdens de aanbieding van het RVS-advies

Dit is de kern van het nieuwste advies Heft in eigen hand – Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen van de RVS dat tijdens de jaarlijkse conferentie op 10 oktober jl. is overhandigd aan mevrouw Jopie Nooren, als Eerste Kamerlid initiatiefnemer van deze adviesaanvraag en bestuursvoorzitter van Bartímeus.

De overhandiging van dit advies door Pauline Meurs en Loek Winter, eerstverantwoordelijk Raadslid, aan mevrouw Jopie Nooren gebeurde in het bijzijn van een groot aantal patiënten, cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, bestuurders, etc.

Pauline Meurs, voorzitter van de RVS, opende de jaarlijkse conferentie met een korte toelichting op het advies. Felix Rottenberg (voorzitter Bestuur Stichting Odensehuis en voorzitter Cliëntenraad AMC), Cora Postema (mantelzorger) en Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit (internist acute geneeskunde, afdelingshoofd Spoedeisende Hulp & Opleider Interne geneeskunde) gaven daarna vanuit de perspectieven van cliënt, mantelzorgers en professional een reactie op het advies en droegen ideeën aan voor het vervolg.

Een belangrijk onderdeel van de conferentie vormden de interactieve deelsessies, waar de gasten over thema’s uit het advies met elkaar in gesprek gingen. Het ging daarbij onder andere over eigen regie, de afstemming tussen professionele en informele zorg, ehealth, de benodigde competenties en het omgaan met privacy en beroepsgeheim. Pauline Meurs en Loek Winter, gaven hierop een terugkoppeling voordat zij het advies aan mevrouw Jopie Nooren overhandigden. De belangrijkste highlights waren het belang van vertrouwen en dialoog tussen cliënten, zorgverleners en mantelzorgers. En de wens om aan de slag te gaan met de voorstellen van de Raad, ervan te leren en slimme vertaling naar de praktijk te maken.

Lees hier het advies.

Lees hier het verslag van deze inspirerende en interactieve bijeenkomst.

Jaarlijkse conferentie RVS 10 oktober 2017

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Vereniging voor Bestuurskunde
@VBbestuurskunde
'De vraag is hoe maatwerk kan worden beschermd tegen onaangename en disruptieve verschillen die juist ondermijnend… twitter.com/i/web/status/1…
@raadRVS retweeted
Vereniging voor Bestuurskunde
@VBbestuurskunde
"In mijn lezing verken ik hoe het beginsel van situationele gelijkheid kan werken in de zorg. Zorg ontvangen met aa… twitter.com/i/web/status/1…
Alle tweets

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.