In memoriam Anton Westerlaken

Datum: 06 april 2017.

Oud-raadslid van de RVZ, Anton Westerlaken, is op 31 maart j.l. overleden. Anton maakte deel uit van de RVZ van 2000 tot en met 2007. In die jaren was hij betrokken bij een groot aantal adviezen. Hij nam het voortouw bij de totstandkoming van een aantal spraakmakende adviezen, die getuigen van zijn vooruitziende blik. Zo verscheen in 2002 het advies “E-health in zicht”. Hierin werden suggesties gedaan om de e-health brede ingang in de Nederlandse zorg te doen vinden. Een onderwerp dat niets aan actualiteit heeft verloren. Een jaar later verscheen “Gemeente en zorg”, een advies om meer taken op het gebied van de zorg over te hevelen naar gemeenten. Ver voor de daadwerkelijk uitgevoerde decentralisatie. Het advies “Zinnige en duurzame zorg” uit 2006 leidde tot veel discussie. Ten onrechte werd dit advies vertaald als: “hoeveel mag een mensenleven kosten?”, terwijl het stelde dat niet toevallige omstandigheden, maar de effectiviteit, de kosten van de behandeling en de ernst van de ziekte waarvoor de behandeling bedoeld is, de basis moeten vormen voor besluiten over al dan niet vergoeden van behandelingen.

Vanwege zijn belangrijke bijdrage aan vele medische en maatschappelijk kwesties is de RVS Anton veel dank verschuldigd. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie en vrienden.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Vereniging voor Bestuurskunde
@VBbestuurskunde
'De vraag is hoe maatwerk kan worden beschermd tegen onaangename en disruptieve verschillen die juist ondermijnend… twitter.com/i/web/status/1…
@raadRVS retweeted
Vereniging voor Bestuurskunde
@VBbestuurskunde
"In mijn lezing verken ik hoe het beginsel van situationele gelijkheid kan werken in de zorg. Zorg ontvangen met aa… twitter.com/i/web/status/1…
Alle tweets

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.