Hoe bevorder je integriteit in zorginstellingen?

Datum: 21 januari 2016.

Het CEG biedt in het signalement “Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders” handvatten aan zorgbestuurders om integriteit in hun organisatie te bevorderen.

Uit gesprekken met zorgbestuurders blijkt dat een constructieve dialoog over integriteit wordt belemmerd doordat integriteit in het publieke debat vaak in één adem wordt genoemd met financiële fraude en ander wangedrag.

Het CEG definieert integriteit als een gelaagde eigenschap met vier componenten, namelijk betrouwbaarheid, deugdzaamheid, authenticiteit en kritische reflectie. In zorgorganisaties worden voordurend complexe belangenafwegingen gemaakt in zogenaamde ‘grijze gebieden’, waarin de integere handelwijze niet van te voren vaststaat. Hoe moet een bestuurder het belang van efficiënt omgaan met publieke middelen wegen tegen het belang van werkgelegenheid? Moeten fouten transparant worden gemaakt of is juist een beschutte omgeving nodig waarin je van fouten kunt leren? Het signalement bespreekt situaties waarin integriteit onder druk kan komen te staan en presenteert methoden om integriteit in zorgorganisaties te bevorderen.

Naar aanleiding van het signalement gaat het CEG bijeenkomsten organiseren om bij te dragen aan een genuanceerde en onbevooroordeelde dialoog over integriteit in zorgorganisaties.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Suzanne vd Bosch
@SUSi_suzanne
Dank @raadRVS voor dit advies: Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg: raadrvs.nl/publicaties/it…
@raadRVS retweeted
ActiZ
@ActiZbrancheorg
De @raadRVS vraagt u via ActiZ met hen mee te denken over zes kernopgaven rond zorg en hulp in Nederland: bit.ly/2sMyhZp
Alle tweets