‘Gelijkheidsbeginsel belemmert passende zorg’

Datum: 26 april 2016.

De zorg in Nederland is een keurslijf geworden. Er is te weinig ruimte voor individuele keuzes en particulier initiatief. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn advies Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit. De ordening en eenduidigheid die wordt gezocht in het huidige systeem van zorg en maatschappelijke ondersteuning – waarvoor de rijksoverheid verantwoordelijkheid neemt -, belemmert passende zorg. De RVS pleit ervoor dat zorg en ondersteuning meer toegesneden worden op individuele noden en wensen. Dat kan door burgers, maatschappelijke verbanden en professionals samen invulling te laten geven aan maatwerk in zorg en ondersteuning.
Het is de taak van de rijksoverheid om het recht op gezondheidszorg te borgen. Maar de directe verantwoordelijkheden daarvoor liggen bij andere partijen: gemeenten, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties en burgers. De redenatie hierachter is dat zij dichter bij cliënten, patiënten en zorgaanbieders staan. Hierdoor kunnen zij hulpvragen beter begeleiden dan de rijksoverheid. Echter, zolang de rijksoverheid en andere partijen niet van het gelijkheidsbeginsel wijken en vasthouden aan collectieve aanspraken en uniformerende werkwijzen, komt werkelijk passende zorg en ondersteuning niet van de grond. Pluriformiteit moet in zorg en maatschappelijke ondersteuning het leidende beginsel worden.

De RVS realiseert zich dat er grenzen zijn aan ruimte voor individuele keuzes. Het is aan de politiek om te bepalen wat ongewenste verschillen in de samenleving zijn. Juist door deze begrenzing aan te geven, wordt daadwerkelijk ruimte gelaten aan de verschillen die mensen eigen zijn en koesteren.

Noot voor de redactie: Het RVS-advies Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit is 26 april 2016 gepresenteerd en te downloaden via www.raadrvs.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Jan Stalman, 06-53109839.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Vereniging voor Bestuurskunde
@VBbestuurskunde
'De vraag is hoe maatwerk kan worden beschermd tegen onaangename en disruptieve verschillen die juist ondermijnend… twitter.com/i/web/status/1…
@raadRVS retweeted
Vereniging voor Bestuurskunde
@VBbestuurskunde
"In mijn lezing verken ik hoe het beginsel van situationele gelijkheid kan werken in de zorg. Zorg ontvangen met aa… twitter.com/i/web/status/1…
Alle tweets

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.