Conferentie Zorg in netwerken

10 oktober 2017, 14:00 - 17:00

Op 10 oktober 2017 vindt de jaarlijkse conferentie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) plaats in de Remise Den Haag. Dit jaar staat deze conferentie in het teken van het thema “zorg en ondersteuning in netwerken rondom mensen met meervoudige problemen”, waarover de RVS een advies heeft voorbereid. Aansluitend op een afwisselend programma met plenaire bijdragen en interactieve onderdelen vindt de aanbieding van het advies plaats. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn.

Steeds meer mensen hebben meervoudige zorg- en ondersteuningsbehoeften. Hierdoor hebben zij te maken met verschillende zorgverleners, organisaties, wettelijke regelingen en bekostigingssystemen. Het gevolg is dat deze mensen gemakkelijk verdwalen en moeite hebben om de nodige zorg en ondersteuning te regelen en overzicht daarover te houden.

Het eerste plenaire deel staat in het teken van de inhoud van het advies. De RVS laat zien hoe zorg en ondersteuning beter kunnen worden toegesneden op de wensen en mogelijkheden van mensen met meervoudige problemen, en wat dat betekent voor de organisatie, financiering en regelgeving van zorg en hulp.

In reactie hierop geven Felix Rottenberg (cliëntenperspectief), Stephanie Klein Nagelvoort Schuit (medisch specialist) en Cora Postema (mantelzorger) vanuit hun ervaring en expertise hun visie.
In het interactieve deel vragen we – in het verlengde van het advies – onze gasten om hun ideeën en inzichten naar voren te brengen. In het afsluitende plenaire deel presenteert raadslid Loek Winter de opbrengst van dit onderdeel in woord en beeld.

Aansluitend biedt Pauline Meurs, voorzitter van de RVS, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder voorbehoud) het RVS advies aan, vergezeld van de opbrengsten van deze middag. Na een korte reactie van de minister geeft Jopie Nooren, Eerste Kamerlid en initiatiefnemer van de adviesvraag haar visie op de uitkomst van het advies.

Programma in het kort
Van 13.30 – 14.00 uur Ontvangst
Van 14.00 – 17.00 uur Inhoudelijk programma
Van 17.00 – 18.00 uur Afsluiting en borrel

Bekijk ook het uitgebreide programma.

Graag horen wij uiterlijk op 26 september 2017 of u bij onze conferentie aanwezig kunt zijn. Klik hier om u aan te melden.

Wij hopen u op 10 oktober te mogen begroeten.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Gastblog MEE NL: meedoen als mensenrecht dezorgagenda.nl/gastblog-mee-n… #dezorgagenda
raadRVS
@raadRVS
Jaarlijkse conferentie RVS, 10 oktober 2017. Thema zorg en ondersteuning in netwerken. Meld je nu aan via aanmelder.nl/conferentiervs…
Alle tweets