Toegang tot zorg en ondersteuning

Zorg of ondersteuning krijg je in Nederland niet zomaar. Je hebt een verwijzing of indicatiestelling nodig, je moet een eigen risico of eigen bijdrage betalen, je moet ingewikkelde aanvragen invullen en zo verder. Om nog maar te zwijgen over mentale drempels die een rol kunnen spelen, zoals wanneer je je schaamt voor je probleem of wanneer je gewoon niet weet waar te beginnen met zoeken naar de juiste hulp. Al deze drempels zijn er met een reden, maar pakken soms ook verkeerd uit. Mensen vinden dan niet de juiste ingang tot de zorg of ondersteuning die ze nodig hebben. 

Zorgen aan de poort

Waarom dit advies?

In 2017 publiceerde de RVS De Zorgagenda voor een gezonde samenleving: een agenda met zes vraagstukken voor de komende jaren. Daarna vroegen we cliënten, patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten om mee te denken over hoe nu verder. We ontvingen ruim 17.000 reacties vol ideeën over hoe het anders kan. Veel van die ideeën gingen over het verbeteren van de toegang. Daarom zijn we over dit onderwerp een adviestraject gestart. In dit adviestraject proberen we een alternatieve kijk op toegang tot zorg en ondersteuning te ontwikkelen, waarbij het perspectief van de burger die om hulp vraagt centraal staat.

Jaarlijkse conferentie 10 oktober 2018

De jaarlijkse conferentie van de RVS stond dit jaar in het teken van het project over toegang. Tijdens de conferentie presenteerden we een burgerperspectief op toegang. In werksessies gaven alle deelnemers dit burgerperspectief verder kleur en inhoud. Ook presenteerden we acht afwegingen die naar onze mening aan de orde zijn bij het organiseren van toegang. U kunt het programma van 10 oktober teruglezen en ook het inhoudelijke verslag van de bijeenkomst.

Vervolg van het project

Met onze conceptuele ingrediënten willen we nu een volgende stap maken. We passen het burgerperspectief op toegang toe op drie actuele kwesties. We willen kijken wat ons dat oplevert: leidt het burgerperspectief tot andere afwegingen over de organisatie van toegang, en zo ja, waarom dan? Zo proberen we te komen tot een empirische toepassing van onze conceptuele ideeën, die bruikbaar is bij het lokaal organiseren van toegang. Vanaf medio december 2018 is hier te lezen om welke actuele kwesties het gaat, en hoe u mee kunt denken over de uitwerking daarvan.

Projectleider

Willemijn van der Zwaard