Gelukkig worden we oud

Twee oudere dames lopen in winkelstraat

Aangezien de levensverwachting aanzienlijk is gestegen en we langer leven dan ooit tevoren, zijn we een levensfase rijker. Gingen we een halve eeuw geleden nog uit van drie levensfasen – die van kind, volwassene en oudere – tegenwoordig spreken we over vier levensfasen en delen we de fase van het ouder worden in tweeën: een derde levensfase van ‘jongere ouderen’ en een vierde levensfase van ‘oudere ouderen’. In dit advies richt de Raad zich op de derde levensfase. De Raad koppelt deze levensfase los van leeftijd in de stelling dat het proces van ouder worden per persoon verschilt.

Veel mensen zijn in deze levensfase nog (zeer) actief. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk, mantelzorg, reizen en betaald werk. Sommigen bereiden zich voor op hun vierde levensfase – denk dan aan bijvoorbeeld zorgcoöperaties en aangepaste woonvormen. Hoe mensen in de derde levensfase hun leven vormgeven, is het onderwerp van dit advies. Hun maatschappelijke bijdrage is vaak groot, de maatschappelijke waardering en aandacht gering. En in beleid gaat de aandacht meestal vooral uit naar ouderen in de vierde levensfase. De derde levensfase lijkt een blinde vlek van beleidsmakers.

De Raad wil dan ook kijken welke maatschappelijke arrangementen van belang zijn in de derde levensfase, en welke een hindernis vormen. Wat kunnen overheden doen? En wat moeten ze vooral laten?

Het advies verschijnt naar verwachting najaar 2019.

Projectleider

Aletta Winsemius