Dakloosheid

Het CBS meldde in augustus 2019 dat het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland de laatste tien jaar is verdubbeld: van 17,8 duizend in 2009 naar 39,3 duizend in 2018. Dakloosheid is een maatschappelijk probleem, dat bovendien (volks)gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dat maakt van dakloosheid een urgent thema dat de RVS niet zomaar naast zich neer kan leggen. Op verzoek van Paul Blokhuis, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bereidt de RVS rondom dit thema een advies voor.

In dit advies staat de preventie van dakloosheid centraal. Wat kunnen Rijk, (centrum)gemeenten, woningcorporaties, opvangorganisaties en andere spelers in de wijk doen om dakloosheid vaker te voorkomen? Hoe krijgen we risicofactoren eerder en beter in beeld? De RVS analyseert de oorzaken van dakloosheid en de routes die naar dakloosheid leiden. Van daaruit is het ook mogelijk om te adviseren over het voorkomen van dakloosheid. Doel van het advies om een handelingsperspectief te bieden voor de middellange termijn.

Als eerste stap organiseerde de RVS op 6 november 2019 een expertmeeting bij de maatschappelijke opvang Tussenvoorziening te Utrecht. Meer dan veertig experts vanuit beleid, praktijk, wetenschap én ervaringsdeskundigen wisselden van gedachten rondom dit thema. Het ging om vragen als: Welke acties moeten er op de korte termijn genomen worden om de groei van het aantal daklozen op te vangen? En welke fundamentele vragen moeten we ons stellen om een nieuwe groei in de toekomst te voorkomen? Een verslag van de expertmeeting kunt u hier lezen.

Het advies is medio april 2020 gereed.

Dakloosheid

Projectleider

Willemijn van der Zwaard