Adviezen in ontwikkeling

Zorgen aan de poort

Toegang tot zorg en ondersteuning

Zorg of ondersteuning krijg je in Nederland niet zomaar. Je hebt een verwijzing of indicatiestelling nodig, je moet een eigen risico of eigen bijdrage betalen, je moet ingewikkelde aanvragen ... lees verder

Twee oudere dames lopen in winkelstraat

Gelukkig worden we oud

Gezien de levensverwachting aanzienlijk is gestegen en we langer leven dan ooit tevoren, zijn we een levensfase rijker geworden...lees verder

logo BIG-register

Regulering van zorgberoepen

De Wet BIG vormt sinds 1993 het hart van de regulering van beroepen in de zorg. In 2013 is de Wet BIG (voor de tweede maal) geëvalueerd...lees verder

Drang in de jeugdhulp

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) werken gezamenlijk aan een advies over... lees verder

Nieuwe werkagenda RVS

Onze eerste werkagenda (2015-2019) loopt dit jaar af. Vier thema’s hebben de eerste raadsperiode centraal gestaan.....lees verder