Adviezen in ontwikkeling

Drang in de jeugdhulp

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) werken gezamenlijk aan een advies over... lees verder

Twee oudere dames lopen in winkelstraat

Gelukkig worden we oud

Gezien de levensverwachting aanzienlijk is gestegen en we langer leven dan ooit tevoren, zijn we een levensfase rijker geworden...lees verder

Nieuwe werkagenda RVS

Onze eerste werkagenda (2015-2019) loopt dit jaar af. Vier thema’s hebben de eerste raadsperiode centraal gestaan.....lees verder

Dakloosheid

Dakloosheid

Het CBS meldde in augustus 2019 dat het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland de laatste tien jaar is verdubbeld: van 17,8 duizend in 2009 naar 39,3 duizend in 2018. Dakloosheid is een maatschappelijk probleem, dat bovendien (volks)gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. lees verder