26 oktober Maakruimte! Op de Dutch Design Week 2022

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie Microlab, Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven

Klimaatverandering, personeelstekorten en toenemende verschillen in de samenleving. De opgaven waar Nederland voor staat zijn groot. Waar vinden we de ruimte om vanuit ons hart andere keuzes te maken, om ‘uit’ de bestaande systemen te komen en een andere, nieuwe dynamiek te creëren? En wat kunnen we daarbij leren van de werkwijze van designers? 

In een reeks van drie talks willen de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en World Design Embassies (WDE) de kracht van ontwerp bij complexe vraagstukken verkennen. Stannie Driessen (directeur RVS) en Jetske van Oosten (impactdesigner en filosoof) gaan aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden daarover in gesprek met interessante sprekers. Voorafgaand aan iedere talk kun je deelnemen aan een tour langs relevante voorbeelden uit het Dutch Design Week programma. 

Woensdag 26 oktober : Maakruimte! voor het goede

De huidige Nederlandse verzorgingsstaat loopt vast in eenzijdige veronderstellingen over het leven en het gedrag van burgers. Dat constateert de Raad in het essay ‘Machtige Mensbeelden’. Hoe kunnen we vaker en bewuster stilstaan bij de normatieve grondslagen van politieke en beleidsmatige keuzes? Wat kunnen we daarin leren van kunstenaars en ontwerpers? 

Met o.a. Willemijn van der Zwaard, strategisch projectleider Reinaerde; Tabo Goudswaard, curator Embassy of Safety, en diverse voorbeelden uit de ontwerpwereld. 

Donderdag 27 oktober: Maakruimte! voor verbinding

De zorg staat voor grote uitdagingen. Door vergrijzing neemt de vraag naar de zorg de komende jaren nog sterk toe, tegelijkertijd is het personeelstekort in de zorg nijpend. In ‘Anders leven en zorgen’ pleit de RVS daarom voor een fundamentele omslag in de organisatie van de zorg. Hoe kunnen informele en formele zorgnetwerken elkaar versterken? Wat kunnen we hierin leren van ontwerpers en pioniers?

Met bijdragen van o.a. Ageeth Ouwehand, bestuurslid ’s Heerenloo, raadslid van de RVS, Jeroen Lambriks, bestuurder Amstelring, en diverse creatieve makers.

Vrijdag 28 oktober: Maakruimte! voor verandering

Onze leefomgeving, leefstijl en sociale contacten spelen een grote rol voor onze gezondheid. Zo leidde ooit de aanleg van riolering tot een enorme verbetering van volksgezondheid. In het essay ‘Gezondheidsverschillen voorbij’ pleit de RVS voor een sectoroverstijgende blik om tot nieuwe doorbraken te komen. Welke kansen zien ontwerpers in de leefomgeving om tot een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen te komen? 

Met bijdragen van o.a. Jet Bussemaker, voorzitter van de RVS, Floris Alkemade, voormalig Rijksbouwmeester en diverse voorbeelden van ontwerpers.

Dagelijks programma

13.30 uur     DDW tour (optioneel)
15.30 uur     Ontvangst talks in Microlab
16.00 uur     Aanvang talk 
17.30 uur     Netwerkborrel
19.00 uur     Einde programma

Tickets

Tickets zijn te koop via de website van World Design Embassies.