27 juni Aanbiedingsbijeenkomst Kunst van het innoveren

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nieuwspoort Pers- en debatcentrum. Lange poten 10, 2511CL, Den Haag

Zet in mijn agenda

Nederland is een innovatief land. We innoveren veel, ook in de zorg. Tegelijk staan de zorg en het sociaal domein voor grote opgaven op het gebied van bijvoorbeeld ongelijkheid, duurzaamheid en personele houdbaarheid. Hoe kunnen we stimuleren dat innovaties steviger bijdragen aan maatschappelijke opgaven? Wat hebben zorgprofessionals en burgers daarvoor nodig en welke rol kan de landelijke overheid daarbij spelen? Deze en andere vragen behandelen we in ons advies.

Gesprek

Voorzitter Jet Bussemaker en raadslid Jan Kremer zullen het advies tijdens de bijeenkomst aan Marcelis Boereboom, secretaris-generaal van het ministerie van VWS aanbieden. Bovendien geven zij een toelichting op het advies. Daarnaast maken we ruim tijd om ook met u in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Programma

14:00-14:30 Inloop
14:30-14:45 Opening door Pieter Hilhorst en toelichting op advies door Jan Kremer.
14:45-15:00 Aanbieding advies aan Marcelis Boereboom (Secretaris-Generaal VWS) door Jet Bussemaker & Jan Kremer
15:00-15:20 Ervaringen uit de praktijk. Drie innovatie-iniatieven reflecteren vanuit eigen ervaring op het advies, onder leiding van Pieter Hilhorst.
15:20-16:00 Open discussie met de zaal, onder leiding van Pieter Hilhorst
16:00-17:00 Borrel

Aanmelden

Meld u aan via deze link: Registratie | Aanbiedingsbijeenkomst 'De kunst van het innoveren' (yellenge.nl) Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meld u zo snel mogelijk aan, want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar