20 januari Online dialoogsessie: Kramp in het debat

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie online

Deze online bijeenkomst vindt plaats in het kader van een serie dialoogsessies waarin we verschillende fenomenen rondom een corona-gerelateerd dilemma centraal stellen. Dit in het verlengde van onze adviezen over corona, leven & zorgen. In deze bijeenkomst gaat het over kramp door of in het publieke debat.

Het politieke en publieke debat is in tijden van de coronapandemie verkrampt geraakt, maar ook verhard. We spreken al snel over ‘wappies’ terwijl kritisch zijn niet per se betekent dat je tegen iets bent. De afkeurende reactie van anti-wappies werkt daarbij wellicht zelfs averechts?

Veel opiniemakers en bestuurders durven zich niet meer te uiten, omdat zij vrezen dat anderen met hun woorden aan de haal gaan. Het debat is verhard, de stille meerderheid is…stil en naar verwachting groot.

Hoe voel jij je in tijden van polarisatie en wat betekent dat voor jouw professionele rol?

Met

  • Dr. Jaron Harambam, postdoc onderzoeker Institute for Media Studies aan KU Leuven, over het belang van in gesprek gaan met alle burgers, ook als zij als complotdenker worden betiteld.
  • René Stumpel, Arts Maatschappij + Gezondheid bij GGD Gooi & Vechtstreek, over zijn ervaringen van ruim 20 jaar bij de GGD en zijn indruk op het coronadebat.
  • Rinske van der Goor MSc, huisarts en columnist, mengde zich in het maatschappelijk debat over corona. Ze werd naar aanleiding van een scherpere uitspraak in haar column bedreigd en zocht het gesprek op met degene die haar bedreigde.

Deze dialoogsessie wordt gemodereerd door raadsleden Marleen Kraaij-Dirkzwager & Jan Kremer.

Drie dialoogsessies

De RVS inspireert en adviseert over hoe we morgen kunnen leven & zorgen. We richten ons op vragen die ook buiten behandelkamers en overlegtafels leven, in zorg en sociaal domein. Door middel van o.a. deze dialoogsessies willen we een breder geluid horen, ook dat wat buiten onze reguliere kanalen te horen valt. De inhoud uit de dialoogsessies nemen we mee in onze adviezen, maar niet als citaten, want we willen een veilige omgeving bieden voor de dialoog. Daarnaast willen we een stem geven aan het langetermijnperspectief van de pandemie. Hoe leren we leven met het virus en welke keuzes maken we dan nu & breed afgewogen? Er vinden drie sessies plaats. Hierbij worden naast een aantal experts of ervaringsdeskundigen een groep andere geïnteresseerden uitgenodigd vanuit of via ons netwerk.

Aanmelden

We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan de eerste dialoogsessie, die op 20 januari as. plaatsvindt. U kunt deze webpagina ook doorsturen naar een contact binnen uw netwerk, zodat deze uitnodiging zich verder buiten ons eigen netwerk verspreidt.

Graag ontvangen wij uw aanmelding via onderstaande link uiterlijk 18 januari.

Aanmelder.nl