14 november 8e Hannie van Leeuwenlezing 2019

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Op donderdag 14 november zal Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de 8e Hannie van Leeuwenlezing verzorgen in Utrecht. Ze zal in haar lezing o.a. ingaan op de – volgens haar – meest prangende lokale vraagstukken de komende vijf jaar binnen het sociaal domein en de rol die adviesraden hierin kunnen spelen.

De lezing wordt gevolgd door een interactief gedeelte, waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen te reageren op de lezing. Co-referent Henk ten Hulscher, wethouder in de gemeente Meppel, zal als eerste deelnemer zijn reactie op de lezing geven. Dagvoorzitter is Stan Verhaag (hoofdredacteur Wmo Magazine). Na afloop van de Hannie van Leeuwenlezing is er een borrel, waarbij u contact kunt leggen met (andere) adviesraden om kennis en ervaring uit te wisselen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Jet Bussemaker