10 oktober Jaarlijkse conferentie 10 oktober 2019 - Uitdagingen op het snijvlak van zorg, volksgezondheid en samenleving

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
The Student Hotel, Hoefkade 9, 2526 BN Den Haag

Bent u bestuurder of beleidsmaker in zorg of sociaal domein, bent u professional, patiënt of cliënt, en denkt u graag met ons mee over nieuwe uitdagingen op het snijvlak van gezondheid, zorg en samenleving? Meld u dan aan voor de jaarlijkse conferentie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op donderdag 10 oktober 2019 in The Student Hotel in Den Haag.

Op dit moment werkt de RVS aan een nieuwe werkagenda voor de komende jaren. Dat doen wij niet alleen. Wij laten ons graag inspireren door bestuurders, vertegenwoordigers en beleidsmakers, maar vooral ook met de mensen om wie het uiteindelijk draait: de zorg- en hulpverleners op de werkvloer en de mensen die zorg of hulp nodig hebben. Ook tijdens onze jaarlijkse conferentie van 10 oktober 2019 halen wij graag ideeën op voor onze werkagenda. Dat willen we doen door het verdiepen van een aantal onderwerpen die in de vele gesprekken en een brede raadpleging onder bovenstaande groepen als relevant naar voren komen, zoals een antwoord bieden op de ongelijkheid in de samenleving, werken aan het werkplezier van zorgverleners, verkennen van de grenzen van het huidige zorgstelsel, en zorg dragen voor een gezonde en sociale leefomgeving.

Datum:  10 oktober
Locatie:  The Student Hotel, Den Haag
Ontvangst: 13.00 uur
Aanvang: 13.30 uur
Einde:  17.00 uur met aansluitend borrel en gelegenheid tot napraten

We zien uit naar uw komst en inbreng op 10 oktober!

Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur Aanvang plenair programma - ‘Wat beweegt de zorg? Wat beweegt ons?’ door Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

13.50 uur Daan Dohmen, raadslid RVS en dagvoorzitter, gaat in gesprek met Jet Bussemaker.

14.00 uur Panelgesprek onder leiding van Daan Dohmen met bijdragen van Robin Kok (AWVN, Stichting Panoramix en lid van VeRS), Maria van den Muijsenbergh (bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit en huisarts), Karina Raaijmakers (directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit) en Ageeth Ouwehand  (verpleegkundige niet praktiserend, jurist, bestuurder Beweging 3.0 en raadslid RVS). Zij gaan in gesprek met Jet Bussemaker.

14.30 uur Afsluiting plenair programma en koffiepauze

15.00 – 15.45 uur  1e ronde werksessies en zaalwissel

1. Verschillen in de samenleving – Jet Bussemaker, Willemijn van der Zwaard, Tim ’S Jongers en Marlies Hanifer
Verschillen zullen er altijd zijn. Maar wanneer zijn ze onrechtvaardig? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving?

2. Vakmanschap en werkplezier in de zorg – Daan Dohmen, Stannie Driessen en Marlies Vissers
Het tekort aan zorgverleners groeit en het werkplezier neemt af. Hoe maken we het werk betekenisvol? Hoe blijven zorgverleners aangesloten op innovaties in de zorgsector?

3. Schurende stelsels – Pieter Hilhorst, Leo Ottes en Neeltje Vermunt
Kwaliteit en betaalbaarheid, samenwerking en concurrentie: hoe organiseren we een goede balans in de zorgsector? Wat wordt de rol van de overheid? Bij wie ligt de regie?

4. Grenzen aan genezen en verbeteren – Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Jeannette Pols en Myrthe Lenselink
Hoe leren we beter omgaan met ouder worden, degeneratie en de dood? En waar liggen de grenzen van de gezondheidszorg?

5. Een gezonde en sociale leefomgeving/De toekomst van de verpleeghuiszorg/WHOCARES – Ageeth Ouwehand, Erik Dannenberg, Evert Schot en Dorle Kok
Hoe kan de inrichting van gebouwen, huizen en wijken bijdragen aan een gezonde leefomgeving? En hoe versterken we de sociale cohesie in Nederland?

6. Acute zorg – Jan Kremer, Bart van de Gevel en Jan-Luuk Hoff
Hoe kunnen binnen de spoedzorg publieke belangen als beschikbaarheid, kwaliteit, bereikbaarheid beter gewaarborgd worden? De RVS zal op verzoek van de Tweede Kamer verschillende scenario’s uitwerken wat betreft de organisatie en financiering van spoedzorg om deze vraagstelling te beantwoorden.

16.00 – 16.45 uur 2e ronde werksessies en zaalwissel

16.55 uur Slotreflectie door Jan Kremer (raadslid RVS) en afsluiting door Jet Bussemaker.

17.15 uur  Gelegenheid tot napraten en borrel

18.00 uur Einde