11 april Nascholing technologie en de toekomst van de zorg 11 april 2019

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rotterdam, Fonteinkerk

Met de toenemende zorgvraag en toenemend tekort aan zorgverleners wordt de inzet van technologie steeds belangrijker. Vraag is hoe we de menselijkheid in de zorg behouden. U krijgt in deze nascholing een beeld van de verschillende vormen van technische mogelijkheden die de verlangde menselijkheid behouden. Ze staan al voor u klaar. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bespreekt met u de kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie in de zorg.

Ook krijgt u tools aangereikt in het kader van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, die in 2020 van kracht gaat. Onbekend maakt onbemind, we moeten ons voorbereiden op een nieuwe tak van zorg.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Programma en sprekers

Programma
 

18.30 uur

Inloop, koffie, thee, koekje en mogelijkheid
om een kijkje te nemen in de Zorgwinkel
van Imelda Bogaard (Lelie Zorggroep).
Hierin worden u praktische voorbeelden
gegeven om mensen langer veilig thuis
te laten wonen.

19.00 uur

Inleiding - door Robert Mol - huisarts

19.05 uur

Een toekomst waarin technologie de zorg
persoonlijker, minder plaatsgebonden en
preventiever maakt.
Door Ruben de Neef, Luscii

20.15 uur

Wang Long Li, oprichter Tinybots,
in gezelschap van robot Tessa:
hoe sociale robots de zorg menselijker
kunnen maken.

20.30 uur

Pauze

20.45 uur

Waarde(n)volle zorgtechnologie
Een verkenning van kansen en risico’s
van kunstmatige intelligentie in de zorg.
Door Leo Ottens

21.05 uur

Wetgeving - gegevensuitwisseling in de
zorg & afsprakenstelsel MedMij.
Door Mr. dr. Theo Hooghiemstra

21.25 uur

Digitale zorg: hoe ver is de regio Rijnmond?
Door Tanja Swinkels, adviseur Zorgimpuls

21.40 uur

Korte discussie en laatste vragen

22.00 uur

Afsluiting en einde


Sprekers
 

Ruben de Neef

Luscii

Leo Ottens

Arts niet praktiserend en senior adviseur Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving

Mr.dr. Theo Hooghiemstra

Directeur Hooghiemstra & Partners en expert-bestuurder
van MedMij, gepromoveerd op informationele
zelfbeschikking in de zorg

Tanja Swinkels

Adviseur Zorgimpuls

Wang Long Li

Tinybots

Dr. Robert Mol

Huisarts, voorzitter