11 december 'Beeld en werkelijkheid van een uitdagende nieuwe levensfase’

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
VNO NCW Malietoren

Symposium over beeld en werkelijkheid

Gepensioneerd….maatschappelijk betrokken en vitaal!

 
Onder de titel ‘Beeld en werkelijkheid van een uitdagende nieuwe levensfase’ houdt ‘afterworknet’ op 11 december a.s. een symposium in de Malietoren in Den Haag, de thuisbasis van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB.

‘afterworknet’ richt zich op mensen die een topfunctie hebben bekleed en hun carrière beëindigen en/of beëindigd hebben. Zij hebben allemaal grote netwerken. Echter, deze zijn voornamelijk werk- gerelateerd. Bij het beëindigen van de werkcarrière bestaat de kans op verlies van dat netwerk en dus verlies van contact met gelijkgestemden. Hierdoor ontstaat het risico dat de zingeving en het gevoel van betekenis afneemt, de wereld ‘kleiner’ wordt en dus de kwaliteit van leven achteruitgaat.

‘afterworknet’ faciliteert ontmoetingen met vroegere en nieuwe kennissen en inspireert actie en participatie. Het netwerk daagt uit tot inzet van kennis en ervaring in de breedste zin van het woord. Het netwerk ontwikkelt zich gestaag als een krachtige beweging met landelijke potentie.

‘afterworknet’ verbindt en inspireert mensen in de levensfase na werk, op zoek naar nieuwe of andere zingeving en betekenis.

Pieter Hilhorst van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, een belangrijk adviesorgaan voor de regering, houdt een prikkelende keynote over het adviestraject Gelukkig worden we oud.

Caspar Becx van Bureau Beeldvorming & Strategie duidt de betekenis van beeldvorming en werkelijkheid. Het is de opmaat voor interviews en gedachtewisseling over beelden, imago en beleving van pensioen in deze tijd. De bevindingen leveren input voor Minister Hugo de Jonge van VWS, voor het verzoek tot nader onderzoek.

Minister Hugo de Jonge heeft toegezegd te komen om een samenvatting van de voorstellen en ideeën van de deelnemers in ontvangst te nemen. Deze input kan als een startpunt dienen voor een onderzoek naar beeld en werkelijkheid in de nieuwe vitale levensfase na pensioen.