01 november Situationele gelijkheid: van uniforme normen naar situationele legitimering

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Plenaire zaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Binnenhof 22, Den Haag

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert donderdag 1 november de Van Slingelandt-lezing. Voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan Erasmus School of Health Policy & Management Pauline Meurs spreekt over situationele gelijkheid: van uniforme normen naar situationele legitimering.

Pluriformiteit van waarden is een kenmerk geworden van moderne samenlevingen en dat kan betekenen dat waardenconflicten toenemen. Deze botsende waarden zijn in de praktijk van alledag zichtbaar – getuige de ervaringen van burgers die zich onrechtvaardig behandeld voelen na een ontluisterend ‘keukentafelgesprek’ over behoefte aan zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd is het juist de bedoeling dat er meer verschil komt, dat is de essentie van maatwerk. De vraag is hoe dat beginsel kan worden gekoesterd en beschermd tegen onaangename en zelf disruptieve verschillen die juist ondermijnend zijn voor het accepteren van verschil en variëteit. Some differences are better than others.

Wilt u meer weten of bij deze lezing aanwezig zijn? Kijk dan hieronder of meldt u aan via info@bestuurskunde.nl.