W. (Willemijn) van der Zwaard MA

W. (Willemijn) van der Zwaard MA

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 - 5082 7231 / 070 - 340 6334
E-mailadres
w.vd.zwaard@raadrvs.nl

Willemijn van der Zwaard werkt als adviseur bij de RVS. Zij studeerde Geschiedenis en Duitse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht, met de sociaal-politieke geschiedenis van West-Europese verzorgingsstaten als specialisatie.

Vanaf 2014 werkte zij als adviseur bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Zij houdt zich binnen de RVS bezig met historisch-institutionele veranderingen in de Nederlandse verzorgingsstaat, in het bijzonder op het terrein van jeugdzorg, sociale zekerheid, migratie en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast werkt ze aan een proefschrift over institutionele vernedering.

Artikelen

  • Zwaard, W. van der (2014). Welfare chauvinism. A critical history of the universal Dutch welfare state (afstudeerscriptie 2014)
  • Kruiter, A.J. & Zwaard, W. van der (2014). Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
  • Zwaard, W. van der (2013). Van rechtsgrond tot grondrecht. Sociale wetgeving en het dilemma van particulariteit (1840-1960). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.