Dr. W. (Willemijn) van der Zwaard MA

Dr. W. (Willemijn) van der Zwaard MA

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 - 50 82 72 31
E-mailadres
w.vd.zwaard@raadrvs.nl

Willemijn van der Zwaard werkt sinds 2015 als adviseur bij de RVS. Zij ziet voor de RVS een rol als verbinder tussen mensen en organisaties weggelegd, los van belangen van verschillende partijen. Het verzamelen van ervaringskennis uit het veld en het betrekken van de mensen waar het over gaat, is daarbij van groot belang. Willemijn heeft plezier in het bruggen bouwen tussen concrete persoonlijke verhalen en grote abstracte concepten voor beleid en bestuur.

Zorgen voor elkaar is mensenwerk, midden in de samenleving. Daarom is ruimte voor ontmoetingen belangrijk: dat is de plek waar mensen gezien en gehoord worden.

Loopbaan

Willemijn van der Zwaard studeerde geschiedenis en Duitse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht, met de sociaal-politieke geschiedenis van West-Europese verzorgingsstaten als specialisatie. Tijdens haar studie deed zij in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling een onderzoek naar de verhouding tussen overheid en particulier initiatief tijdens de verstatelijking van sociale voorzieningen.

Zij richt zich op historisch-institutionele veranderingen in de Nederlandse verzorgingsstaat, in het bijzonder op het terrein van jeugdzorg, sociale zekerheid, migratie en maatschappelijke ondersteuning. Willemijn werkt naast haar werk voor de RVS aan een proefschrift over institutionele vernedering en menselijke waardigheid in de Nederlandse verzorgingsstaat. Dit bestaat voor een deel uit een multidisciplinair onderzoek naar de decentralisaties van 2015, waarin het belang van ruimte voor ontmoetingen een terugkerend thema is.

Publicaties

Willemijn van der Zwaard werkte onder andere aan de volgende RVS publicaties en activiteiten: