W. (Willemijn) van der Zwaard MA

W. (Willemijn) van der Zwaard MA

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 - 50 82 72 31 / 070 - 340 63 34
E-mailadres
w.vd.zwaard@raadrvs.nl

Willemijn van der Zwaard studeerde geschiedenis en duitse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht, met de sociaal-politieke geschiedenis van West-Europese verzorgingsstaten als specialisatie.

Vanaf 2014 werkte zij als adviseur bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de adviesraad die in 2015 opging in de RVS. Van der Zwaard richt zich op historisch-institutionele veranderingen in de Nederlandse verzorgingsstaat, in het bijzonder op het terrein van jeugdzorg, sociale zekerheid, migratie en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast werkt ze aan een proefschrift over institutionele vernedering.

Werkt aan de adviezen

Nodig een adviseur uit

Nodig een raadslid of adviseur uit