T.G.L. (Tim) 'S Jongers MSc

T.G.L. (Tim) 'S Jongers MSc

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 -11 79 75 35
E-mailadres
Spreekverzoeken: management@raadrvs.nl. Overig: tg.sjongers@raadrvs.nl

Tim ‘S Jongers is sinds september 2019 als senior adviseur in dienst bij de RVS. Hij is een maatschappelijk geëngageerd burger. Dit engagement vertaalt hij ook graag in zijn werk bij de RVS. Hij streeft ernaar om de systeemwereld en de leefwereld van burgers zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Zijn wens is dat iedereen kan leven in een land waar hij of zij zich ten volle kan ontplooien, naar eigen mogelijkheden en naar eigen wensen. Tim draagt daar graag aan bij. 

Samenleven is een werkwoord.

Loopbaan

Tim ’S Jongers studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en publiek management aan de Universiteit Leiden. Daarvoor werkte hij als coördinator kennisontwikkeling bij een maatschappelijke organisatie. Hij was daar met name actief op de thema’s burgerparticipatie, informele zorg en diversiteit.  
'S Jongers schreef ook het boek ‘Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties: een praktische gids’.

Publicaties

Tim ‘S Jongers is vooral actief op het thema Verschillen in de samenleving. Momenteel werkt hij aan een project omtrent bestaansonzekerheid: Gezichten van een onzeker bestaan.

Publicaties waaraan hij heeft gewerkt zijn: