Dr. M.E. (Marlies) Vissers

Dr. M.E. (Marlies) Vissers

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 - 11 79 75 33
E-mailadres
me.vissers@raadrvs.nl

Marlies Vissers is sinds september 2019 als senior adviseur in dienst bij de RVS. Hier bekijkt en onderzoekt ze maatschappelijke problemen vanuit een open en onafhankelijke blik. Ze zoekt naar waar het precies schuurt, en naar wat nodig is voor verandering of beweging. Ze is in het bijzonder geïnteresseerd in de samenhang tussen grote bewegingen in de samenleving (macro-verhaal) en hoe zich dit vertaalt in iemands persoonlijke beleving of leven (micro-verhaal).

Een nieuw inzicht dat raakt, kan de sleutel zijn om dingen in beweging te krijgen.

Loopbaan

Marlies Vissers houdt zich bezig met projecten waarin de effecten van de organisatie van ons zorgstelsel op het functioneren van zorgverleners, welzijnswerkers, patiënten, of burgers centraal staan. Momenteel is dit onder andere een project over het faciliteren van dialogen tussen mensen met verschillende standpunten over thema’s die raken aan Volksgezondheid & Samenleving, om in gesprek tot meer begrip en nieuwe inzichten te komen. Daarnaast gaat ze binnenkort van start met een project over de overgang tussen curatieve en palliatieve zorg.

Voordat Marlies bij de RVS kwam werkte ze bij een strategisch adviesbureau aan diverse projecten in de zorg, specifiek de ggz. Ze heeft een achtergrond als psycholoog en cognitief neurowetenschapper, en deed als postdoc onderzoek naar hersenprocessen tijdens de verwerking van visuele informatie. Ze promoveerde met een proefschrift over de invloed van aandacht op informatieverwerking in het brein. 

Publicaties

Marlies Vissers werkt(e) o.a. aan de volgende RVS publicaties en activiteiten: