L.E. (Lotte) Welling MA

L.E. (Lotte) Welling MA

Functie
Adviseur
Telefoonnummer
06 - 25 03 45 85
E-mailadres
le.welling@raadrvs.nl

Lotte Welling werkt sinds 2019 als adviseur bij de RVS en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsraad en de RVS. De manier waarop de RVS met een brede blik reflecteert op vraagstukken binnen de zorg & samenleving is voor haar uitdagend en belangrijk. Ze is ervan overtuigd dat dit bredere perspectief essentieel is om tot constructieve antwoorden en daarmee tot duurzaam en gedragen beleid te komen. Met haar achtergrond als ethicus en psycholoog draagt zij graag bij aan deze brede blik, door de impliciete normen en waarden die achter verschillende perspectieven schuilgaan te expliciteren. Zij is daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in verschillende vormen van en perspectieven op kwetsbaarheid en afhankelijkheid.

We zijn afhankelijk van elkaar, zowel voor ons fysieke als voor ons mentale welzijn; dat maakt eenieder van ons kwetsbaar.

Loopbaan

Lotte Welling behaalde haar bachelor Psychologie cum laude aan de Universiteit Utrecht, met een specialisatie in Sociale Psychologie. Na haar stage bij de RVS studeerde zij in 2020 cum laude af voor de master Applied Ethics. Voor haar masterthesis deed zij onderzoek naar de concepten autonomie, kwetsbaarheid en rechtvaardigheid in relatie tot de Wmo (2015).

Publicaties

Lotte Welling werkt(e) onder andere aan de volgende RVS en CEG publicaties en activiteiten:

RVS:

CEG: