Dr. L.A. (Laura) Hartman

Dr. L.A. (Laura) Hartman

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
070 - 340 50 60
E-mailadres
la.hartman@raadrvs.nl

Laura Hartman werkt sinds mei 2020 als senior adviseur bij de RVS en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de RVS. Haar achtergrond in de filosofie wil ze inzetten om samen met het (zorg)veld te reflecteren op wat er beter kan. Haar aandacht gaat daarbij vooral uit naar de groepen mensen die nog steeds vaak tussen wal en schip terecht komen in de samenleving.
De invloed van de RVS op politiek en beleid, het vaak eigenzinnige geluid, de vernieuwende aanpak in vorm en methode en de missie van de RVS om bestaande opvattingen te bevragen, spreken haar erg aan.

Ik zoek naar nieuwe manieren om met zorgverleners, belangenbehartigers en deskundigen uit het veld in gesprek te gaan over wat er beter kan, juist ook door impliciete waarden en normen gezamenlijk te onderzoeken.

Loopbaan

Voordat Laura Hartman bij de RVS en CEG aan het werk ging, was ze werkzaam bij de afdeling Metamedica van Amsterdam UMC. Daar was ze onder andere projectleider van de ethiekondersteuning voor de locatie VUmc en projectleider van de ontwikkeling van NEON (Netwerk EthiekOndersteuning Nederland). Daarnaast was ze onderzoeker en docent in de medische ethiek. Bij Amsterdam UMC deed Laura onder andere onderzoek naar morele dilemma’s binnen de transgenderzorg en autonomie van cliënten binnen de langdurige zorg. Ook deed ze onderzoek naar de bevordering van een ‘Just Culture’ (een cultuur waarin men leert van fouten in plaats van dat men gestraft wordt voor fouten), bij Defensie en in de zorg.

Eerder was zij verbonden als junior onderzoeker aan de Faculteit Aard en Levenswetenschappen van de VU, waar ze onder ander duurzame innovaties in de landbouw bestudeerde. Ook werkte ze als fractiemedewerker in de Tweede-Kamer. Laura heeft filosofie in Groningen gestudeerd. Ze is gepromoveerd op innovaties op het gebied van ethiekondersteuning in Nederland.

Publicaties

Laura Hartman werkt(e) onder andere aan de volgende RVS en CEG publicaties en activiteiten:

RVS:

CEG: