J. (Jan-Luuk) Hoff MSc

J. (Jan-Luuk) Hoff MSc

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 -15 95 70 04
E-mailadres
j.hoff@raadrvs.nl

Jan-Luuk Hoff is sinds februari 2019 in dienst als adviseur bij de RVS. Hij vindt het waardevol dat de RVS vanuit een onafhankelijke positie met een open en brede blik over thema’s adviseert. Dat maakt het werk bij de RVS leerzaam en uitdagend.

Een goed zorgstelsel leidt niet alleen tot goede gezondheidsuitkomsten, maar wordt ook als legitiem en rechtvaardig ervaren door burgers.

Loopbaan

Jan-Luuk Hoff studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en heeft deze studie cum laude afgesloten met een master Publiek Management. Tijdens zijn opleiding heeft hij onderzoek gedaan naar de relatie tussen professionaliseringsprocessen en de professionele identiteit van verpleegkundigen.

Na het afronden van zijn studie heeft hij gewerkt bij een adviesbureau in de zorg, waar hij in de rol van adviseur zorgorganisaties hielp met strategische (huisvestings)vraagstukken. Daarnaast was hij als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van een digitale applicatie die mensen met verward gedrag en hun netwerk moet ondersteunen.

Naast zijn werkzaamheden bij de RVS werkt Jan-Luuk voor de Universiteit Utrecht als promovendus waar hij schrijft aan een proefschrift over de manier waarop algoritmisering zorgpraktijken van zorgprofessionals beïnvloedt.

Publicaties

Jan-Luuk Hoff werkt(e) onder andere aan de volgende RVS publicaties en activiteiten: