E.J.J. (Evert) Schot MSc
: Myrthe Lenselink

E.J.J. (Evert) Schot MSc

Functie
Senior Adviseur
Telefoonnummer
06 - 15 03 05 48
E-mailadres
ej.schot@raadrvs.nl

Evert Schot werkt sinds eind 2015 als adviseur bij de RVS. Hij voelt zich thuis op het snijvlak tussen wetenschap, beleid, praktijk en politiek waarop hij zich met zijn werk begeeft. Zijn rol als adviseur ziet hij als de uitdaging om deze werelden te verbinden: wat leeft er in de praktijk, en hoe kunnen vernieuwende manieren van denken nieuwe energie brengen in het Haagse debat? Hij vindt het daarbij interessant verder invulling te geven aan de missie van de RVS door na te denken hoe beleid buiten de zorg kan bijdragen aan betere zorg en gezondheid.

Zorg verlenen is meer dan uitvoeren van beleid of een economische activiteit. Het vergt breder denken dan de beperkte taal van potten en schotten, prikkels en structuren. Dat geeft onvoldoende blijk van vertrouwen en botst in de praktijk.

Loopbaan

Evert Schot studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij rondde die studie cum laude met een research master af. Na zijn studie heeft hij enkele jaren gewerkt als Rijkstrainee en beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bij de RVS is hij vooral betrokken bij adviezen over vernieuwing van de inrichting van de zorg, zoals netwerkvorming en digitalisering. Ook richt hij zich op de vraag hoe onze leefomgeving gezondheid en zorgzaamheid kan bevorderen.

Naast zijn werk bij de RVS is hij als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Utrecht. In die rol doet hij onderzoek naar hoe case managers in de praktijk invulling geven aan deze nieuwe professionele rol, en wat dit betekent voor ons denken over het vormgeven van betere samenwerking en integrale zorg. 

Publicaties

Evert Schot werkt(e) onder andere aan de volgende RVS publicaties en activiteiten: