Dr. H.J.A. (Herbert) Rolden

Dr. H.J.A. (Herbert) Rolden

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06-15035377
E-mailadres
hj.rolden@raadrvs.nl

Herbert Rolden werkt als senior adviseur bij de RVS. Zijn expertise en interesse liggen op het gebied van zorgbeleid, zorgeconomie en medische ethiek en vooral waar deze disciplines elkaar kruisen. Meer specifiek richt hij zich op vraagstukken gerelateerd aan kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit, geneesmiddelenonderzoek, ethische dilemma’s in de zorg, jeugdzorg en ouderenzorg.

Herbert Rolden promoveerde in 2016 bij de Universiteit Leiden op een proefschrift over de relatie tussen de vergrijzing en zorguitgaven. Daarna heeft hij in Nijmegen onderzoek gedaan naar de kruisbestuiving tussen kosteneffectiviteit en ethiek en was hij wetenschappelijk docent aan de Universiteit Leiden en het Erasmus MC op het gebied van de politieke filosofie en de medische ethiek.

Publicaties

  • Rolden HJA, Maas AHEM, van der Wilt GJ, Grutters JPC. Uncertainty on the effectiveness and safety of rivaroxaban in premenopausal women with atrial fibrillation: empirical evidence needed. BMC Cardiovasc Disord. 2017; 17(1): 260.
  • Rolden HJA, Grutters JPC, van der Wilt GJ, Maas AHEM. Closing the information gap between clinical and postmarketing trials: the case of dabigatran. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacotherapy. 2015; 1(3): 153-6.
  • Rolden HJA, Rohling JHT, van Bodegom D, Westendorp RGJ. Seasonal variation in mortality, medical care expenditure and institutionalization risk in older people: Evidence from a Dutch cohort of health insurance clients. PLoS ONE. 2015; 10(11): e0143154.
  • Rolden HJA, van Bodegom D, van den Hout WB, Westendorp RGJ. Old age mortality and macroeconomic cycles. J Epidemiol Community Health. 2014; 68(1): 44-50.
  • Rolden HJA, van Bodegom D, Westendorp RGJ. Changes in health care expenditure after the loss of a spouse: Data on 6,487 older widows and widowers in the Netherlands. PLoS ONE. 2014; 9(12): e115478.