Drs. B.J.C. (Bart) van de Gevel

Drs. B.J.C. (Bart) van de Gevel

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
070 - 340 5060
E-mailadres
bj.vd.gevel@raadrvs.nl

Bart van de Gevel werkt als senior adviseur bij de RVS. Hij studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkt sinds 2011 bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

Hiervoor heeft hij gewerkt bij de zorgverzekeraar CZ en bij het ministerie van Economische Zaken. Hij houdt zich bij de RVS bezig met vraagstukken op het gebied van zorginkoop, bekostiging, governance, en arbeidsparticipatie in relatie tot gezondheid.

Artikelen/presentaties

  • Herbert Rolden, Bart van de Gevel, Pauline Meurs, Jeannette Pols. (2018) Verhoog jeugdhulpplicht naar 21 jaar. Sociale vraagstukken 5 juni 2018.
  • Gevel, B.J.C. van de en Diepen, A. van (2017). Andere zorginkoop gewenst. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bepleit meerjarige contracten. Sociaal Bestek, december 2017, p. 37-39.
  • Gevel, B.J.C. van de en Diepen, A. van (2017). Zorginkoop op gespannen voet met pluriforme vraag. Deal! Mei 2017 pag. 38 t/m 41.

  • Gevel, B.J.C. van de (2014). 4 rollen gemeentes bij decentralisaties. Geraadpleegd op 27-10-2015 via www.dewijkin.nl.