Dr. A. (Aletta) Winsemius

Dr. A. (Aletta) Winsemius

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 5544 0614
E-mailadres
a.winsemius@raadrvs.nl

Dr. Aletta Winsemius is vanuit Movisie tot 1 januari 2019 gedetacheerd bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Ze werkt daar als senior adviseur aan een advies over toegang tot voorzieningen.

Ze is geïnteresseerd in de participatiesamenleving in de breedste zin van het woord. Haar aandacht gaat vooral uit naar de transformatie van het sociaal domein, de uitwerking van beleidsvoornemens in de lokale praktijk en de consequenties voor mensen in kwetsbare situaties.

Bij Movisie werkte Aletta de afgelopen jaren als senior onderzoeker aan de verbinding tussen het sociaal domein en het domein van de (publieke) gezondheidszorg. Ze werkte onder meer aan het dossier Wat werkt bij Sociaal en Gezond en aan de Interventiewijzer Sociaal en Gezond. Ook actief burgerschap in al zijn verschijningsvormen heeft haar warme aandacht.

Aletta werkt sinds 1 januari 2007 bij Movisie. Als manager van het programma Hulpverlening en Activering ze onder meer lid van het implementatiebureau Wmo van het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (2005-2007).

Van 2001 tot 2005 hield Aletta bij NIZW Zorg zich bezig met vrijwillige inzet. Haar belangstelling voor vrijwilligerswerk deed ze op bij de NUSO, Speelruimte Nederland (1997 tot 2001). In 1999 promoveerde Aletta op een proefschrift naar het Nederlandse kunstbeleid (Bestuurskunde Universiteit Leiden 1990 – 1995). In 1989 studeerde ze af aan de Universiteit van Utrecht op een onderzoek naar lobbyen door vrouwenorganisaties.

Artikelen

  • Winsemius, A., S. Liefhebber en R. Scheffel (2016) De Gezonde Wijk. Samen werken aan sociaal en gezond. In: J.P. Wilken en A-M. van Bergen, Werken in de wijk. Amsterdam: SWP.
  • Winsemius, A. en J. Steyaert – Leren van de teloorgang van Big Society. In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken nr 3, najaar 2015.
  • Winsemius, A., D. van Ooijen en J. Wielaard (2014) Kennisagenda Ruimte voor Initiatief, een tussenstand
  • Een uitgave van Movisie, Platform31 en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Houten, Marjet van, en Aletta Winsemius (2010) Participatie ontward, vormen van participatie uitgelicht Utrecht: Movisie.