Publicaties

De stem van verzekerden

Datum: 04 december 2014. Auteur: RVZ. Type: Advies

De positie van zorgverzekeraars in het zorgstelsel is sinds 2006 veranderd. Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat ze namens hun verzekerden betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg... lees verder

Achtergrondstudies bij dit advies

Samen verder, verder samen

Datum: 01 december 2014. Auteur: RMO. Type: Briefadvies

Het stelsel van jeugdhulp staat aan de vooravond van grote veranderingen. Een belangrijke vraag voor beleidsmakers, professionals en jeugdzorgorganisaties is hoe de zorg voor kinderen en gezinnen die... lees verder

Leren innoveren in het sociaal domein

Datum: 01 december 2014. Auteur: RMO. Type: Advies

Op tal van plekken ontplooien mensen initiatieven om de ondersteuning voor zichzelf en elkaar te verbeteren. Dit roept de vraag op hoe de beweging naar meer zelfredzaamheid en eigen... lees verder

Achtergrondstudies bij dit advies

Meerstemmigheid laten klinken

Datum: 01 november 2014. Auteur: RMO. Type: Briefadvies

Journalistiek is van grote waarde in een democratie. Burgers hebben baat bij een betrouwbaar en divers aanbod van informatie, nieuws en opinie. Goede journalistiek stelt burgers zo in staat een... lees verder

Achtergrondstudies bij dit advies

De kaders van de rechtsstaat

Datum: 01 september 2014. Auteur: RMO. Type: Briefadvies

Buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën staat als thema al jaren op de politieke agenda. Dat is begrijpelijk, omdat er politiek-maatschappelijke zorgen leven over deze financiering en de... lees verder

Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein

Datum: 01 september 2014. Auteur: RMO. Type: Briefadvies

Wat betekent de veranderende rolverdeling tussen overheid en samenleving voor de omgang met veiligheidsvraagstukken in het sociale domein? Deze vraag staat centraal in het gezamenlijke briefadvies van... lees verder

Inzet op civiel effect

Datum: 01 september 2014. Auteur: RMO. Type: Essay

lees verder

It’s the psychology, stupid!

Datum: 13 augustus 2014. Auteur: RVS. Type: Essay

Auteur: Bert van Raalte Overheden vragen burgers om meer te participeren in de samenleving. De verzorgingsstaat was uit zijn jas gegroeid. Klassieke menselijke opgaven als zorg voor naasten... lees verder

Patiënteninformatie

Datum: 04 juli 2014. Auteur: RVZ. Type: Advies

Dit advies bepleit als toekomstperspectief dat de patiënt/burger/verzekerde (verder patiënt genoemd) kan beschikken over al zijn gezondheidsgegevens, als hij dat kan en wil; in eerste instantie via... lees verder

Achtergrondstudies bij dit advies

Nationaal belang in meervoud

Datum: 01 juli 2014. Auteur: RMO. Type: Essay

De politiek legitimeert Nederlands optreden bij internationale aangelegenheden vaak door aan te sluiten bij ‘het nationaal belang’. Maar dit concept is alleen bruikbaar als het niet eenzijdig... lees verder

Filter Uitklappen Inklappen

Type

Jaar

Meer

Organisatie

reset filters

Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Gastblog MEE NL: meedoen als mensenrecht dezorgagenda.nl/gastblog-mee-n… #dezorgagenda
raadRVS
@raadRVS
Jaarlijkse conferentie RVS, 10 oktober 2017. Thema zorg en ondersteuning in netwerken. Meld je nu aan via aanmelder.nl/conferentiervs…
Alle tweets